UT profileert zich extern met vijf thema’s

| Rik Visschedijk

Rector Thom Palstra maakte vrijdag tijdens zijn toespraak op de Dies Natalis de vijf thema’s bekend waarop de UT zich extern gaat profileren. ‘Dit is hoe we willen dat de buitenwereld ons ziet.’

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

De profileringsthema’s zijn: ‘Improving healthcare by personalized technologies’, ‘Creating intelligent manufacturing systems’, ‘Shaping our world with smart materials’, ‘Engineering our digital society’ en ‘Engineering for a resilient world’.  

Maatschappelijke uitdagingen

De weg naar de thema’s volgde twee paden. ‘Ze komen voort uit een interne analyse: waar zijn we als UT sterk in’, legt Palstra de keuze uit. ‘Dat hebben we niet in de Spiegel bedacht, de thema’s en verdieping daarvan komen vanuit onze wetenschappers. Deze sterktes koppelen we aan de societal challenges in het Europese programma Horizon 2020 en de UN Sustainable Development Goals. De UT haalt op dit moment te weinig projecten en geld binnen uit calls vanuit de EU en Nederland. Dat komt voor een deel omdat we niet helder positioneren wat we in huis hebben en waar we excellent in zijn. Met deze thema’s moeten we goed in het vizier komen bij de beleidsmakers, maar ook bij bedrijven en andere partners.’

Open uitnodiging

Palstra benadrukt dat de faculteit-overschrijdende thema’s naar buiten gericht zijn. ‘Dit is hoe we willen dat de buitenwereld ons ziet. De UT is bij uitstek een plek waar we technologie ontwikkelen en inzetten om de kwaliteit van ons leven te verbeteren. Dat komt in al onze thema’s terug. Deze profilering is daarmee een open uitnodiging aan de maatschappij om in contact met ons te komen. Het gaat dus niet om de interne organisatie van ons onderzoek.’

Niet statisch

Atilla Kerpisci, directeur Marketing en Communicatie, ziet het zitten om met deze thema’s aan de slag te gaan. ‘Als je mensen vraagt wat de UT doet, dan hoor je bijvoorbeeld: nano of health’, zegt hij. ‘Nu positioneren ons veel beter. We zeggen wat we doen, en waarvoor we het doen. Daarmee onderscheiden we ons ook van de andere technische universiteiten. De thema’s zijn niet statisch. Als we zien dat er vraag komt naar andere onderwerpen, dan zullen we daarop inspelen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.