UT voorlopig door met drie instituten

| Rik Visschedijk

De UT gaat van vijf onderzoeksinstituten terug naar drie ‘instituten nieuwe stijl’. Zo staat in het reorganisatieplan UT2020 dat 13 december wordt besproken in de URaad.

De voorlopige werktitels zijn Institute on Digital Society (voorheen CTIT), Techmed.Research (voorheen MIRA) en Institute on Nanotechnology MESA+. Het onderzoeksinstituut IGS houdt op te bestaan als zelfstandige eenheid. Het ITC, dat zowel een faculteit als een instituut is, daalt als een faculteit de UT-organisatie in. Als de URaad in december instemt met het plan, gaat de organisatiewijziging per januari 2018 in. De instituten zijn dan geen beheerseenheden meer. Het onderzoeksgeld gaat direct naar de faculteiten.

Meer externe financiële middelen

De nieuwe instituten moeten zorgen voor meer zichtbaarheid en voor meer externe financiële middelen. Dat is volgens het college nodig omdat de UT achterblijft in de tweede en derde geldstroom in vergelijking met andere Nederlandse universiteiten. Tussen 2012 en 2016 daalden die inkomstenstromen van 86 miljoen naar 76,3 miljoen. Een ontwikkeling die het college eerder ‘zeer zorgwekkend’ noemde.

Domeinen

Volgens het reorganisatieplan geven de drie onderzoeksinstituten straks gezamenlijk leiding aan cross disciplinaire programma’s met plek voor onderzoekers uit verschillende faculteiten. Elk instituut krijgt een aantal hoofdonderzoekers (principal investigator) uit verschillende faculteiten. Gezamenlijk moeten zij aansluiten bij de domeinen waarop de UT zich wil profileren.

Boegbeelden

Aan het hoofd van de instituten staan de wetenschappelijk directeuren die als ‘boegbeeld’ optreden. Wie dat zijn, is nog niet bekend. Ze worden de komende tijd geworven. De bedoeling is dat ieder instituut één wetenschappelijk directeur krijgt die voor een periode van vier jaar aangesteld wordt, met de mogelijkheid om eenmaal te verlengen. Daarmee zou dan een einde komen aan de interim-situatie bij MESA+.

Impact maken

Om meer impact te maken en gelden te verwerven wordt Strategic Business Development (SBD) samengevoegd met het EU-Office. Zij moeten de instituutsplannen ondersteunen en zorgen voor ‘maatschappelijk en economische impact’, zoals het reorganisatieplan omschrijft. De bedoeling is om SBD te versterken met twee fte.

Het college van bestuur verwacht dat er in de toekomst meer instituten-nieuwe-stijl worden opgezet. De organisatiewijziging zal in beginsel niet leiden tot gedwongen ontslagen.


De URaad bespreekt het tweede deel van het reorganisatieplan UT2020 op 13 december.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.