‘Regeerakkoord biedt mogelijkheden’

| Rik Visschedijk

‘Een stap in de goede richting’, zo noemt collegevoorzitter Victor van der Chijs het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat gistermiddag werd gepresenteerd. ‘Er zitten kansen in voor de technische universiteiten en voor de UT in het bijzonder.’

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Onder Rutte III gaat de bekostigingssystematiek voor het hoger onderwijs op de schop. ‘Met specifieke aandacht voor technische opleidingen’, aldus het regeerakkoord. Dat kan volgens Van der Chijs duiden op meer geld. ‘Maar ik ben voorzichtig. De bekostiging is ingewikkelde materie. We praten er al jaren over in politiek Den Haag. Ik hoop dat er nu snel iets gebeurt. Dat zullen we komende kabinetsperiode zien.’

Haagse lobby

Van der Chijs voerde het afgelopen jaar namens 4TU een Haagse lobby. De technische opleidingen hebben meer geld nodig om de toenemende studentenaantallen goed aan te kunnen, was het devies. ‘In dat licht vind ik dit regeerakkoord positief’, zegt hij. ‘We vroegen om een aanpassing van de bekostigingssystematiek en dat krijgen we, al weten we nog niet waar het geld vandaan moet komen.’

Beloftes

Het regeerakkoord doet meer beloftes. Zo wordt vanaf 2020 het budget voor fundamenteel onderzoek stapsgewijs verhoogd naar jaarlijks 200 miljoen. Hetzelfde bedrag komt bij toegepast onderzoek en innovatie. Rutte III wil daarnaast twee keer 50 miljoen beschikbaar stellen voor de onderzoekinfrastructuur. ‘Ook dat lijkt gunstig voor de technische universiteiten’, aldus Van der Chijs. ‘Op de UT hebben wij een grootschalige infrastructuur. Het gaat om twee keer een incidentele bijdrage, daar zouden we natuurlijk liever een structureel budget voor zien.’

Het komende kabinet wil de financiering van het onderzoek sterker koppelen aan onderzoeksinspanningen, wetenschappelijk kwaliteit en maatschappelijk impact. Van der Chijs: ‘Dat zijn termen die goed passen bij ons profiel. Denk bijvoorbeeld aan ons onderzoek naar hightech, nanotechnologie en fotonica.’

Kansen grijpen

‘Maar’, benadrukt de collegevoorzitter, ‘we moeten nog zien hoeveel er van de plannen terecht komt en hoe het uitpakt. Dit regeerakkoord biedt in ieder geval mogelijkheden. Vervolgens is het aan de UT om de kansen ook te grijpen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.