Uraad: ‘Wiskundeleerlijn is mislukt’

| Rik Visschedijk

De Universiteitsraad vindt de integratie van de wiskundeleerlijn in het Twents Onderwijsmodel (TOM) ‘mislukt’, zo schrijven de fracties in een brief aan het college. Aanleiding is de evaluatie van het wiskundeonderwijs die onlangs plaatsvond.

Uit die evaluatie bleek dat weinig samenhang wordt ervaren tussen wiskunde en de inhoud van de modules. Een stuurgroep is inmiddels aan de slag om de wiskundeleerlijn meer variabel te maken, zodat de afzonderlijke opleidingen meer keus hebben wanneer ze wiskundeonderdelen aanbieden.

Fundamentele spanning

De URaad ziet twee redenen voor het mislukken van de wiskundeleerlijn in het TOM-onderwijs. ‘Er is een fundamentele spanning tussen de gedachte van een dergelijke leerlijn en de TOM-uitgangspunten’, schrijven ze. Daarnaast is er ‘onvoldoende gedaan om tot een optimaal geïntegreerd aanbod te komen.’ En daarmee raakt deze evaluatie het TOM-onderwijs in het hart: het aanbieden van samenhangende onderwijsmodules van 15 EC in een ‘alles-of-niets eis’ is volgens de fracties niet bereikt, maar zelfs niet echt nagestreefd. ‘Onverenigbaar’, schrijven de gezamenlijke fracties over de bestaande praktijk.

Herbezinning

De Uraad is wel verheugd met de ingezette herbezinning op de wiskundeleerlijn. De cruciale vraag voor hen is of het wiskundeaanbod in overeenstemming gebracht kan worden met het TOM-principe, en hoe dat vervolgens zou moeten. Om die vraag beantwoord te krijgen maant de Uraad het college om de opleidingsbesturen, de opleidingscommissies en de verantwoordelijken voor het wiskundeonderwijs te betrekken bij de herbezinning.

Voortdurende spanningen

Het wiskundeonderwijs is volgens de Uraad niet het enige probleem in het onderwijsaanbod, ook elders zien ze ‘voortdurende spanningen tussen de TOM-uitgangspunten van samenhangende en geïntegreerde modules en opleidings-specifieke en/of vakinhoudelijke argumenten die integratie in de weg staan.’ De fracties vragen in de brief hiervoor bestuurlijke aandacht.

Eerder deze week publiceerde UT Nieuws dat het reflectieonderwijs bij vijf bacheloropleidingen niet aan de doelstelling van 10 EC voldoet.


De evaluatie van de wiskundeleerlijn staat woensdag op de agenda van de Universiteitsraad.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.