Eén loket voor loopbaanondersteuning

| Rik Visschedijk

Eén duidelijke ingang voor (toekomstige) studenten en bedrijven, dat moet het Career Service worden. De Uraad onderschrijft het belang van een centrale ingang, maar roept het college van bestuur op om uit het vaarwater te blijven van studie- en studentenverengingen die ook activiteiten op het gebied van carrière hebben.

Het Career Service zal volgend jaar de UT aantrekkelijker moeten maken voor toekomstige (internationale) studenten en PhD’s en huidige studenten ondersteunen bij het voorbereiden op hun carrière. Daarnaast moet het verbindingen leggen met het bedrijfsleven en de zichtbaarheid van de UT vergroten. ‘Een centrale aanpak is echt nodig’, zegt rector Thom Palstra tegen de URaad. ‘We horen van internationale studenten en bedrijven dat zij een duidelijk ingangspunt en coördinatie missen.’

Dubbeling activiteiten

De fracties in de Uraad zien de wenselijkheid van een Career Service ook, maar Janique Westerbeek (PvdUT) waarschuwt voor een ‘dubbeling van activiteiten’. ‘Wij adviseren het college met klem om zorgvuldig te werk te gaan. Zorg dat duidelijk is welke activiteiten er al lopen en dat je die in beeld hebt. En monitor de kwaliteit van het Career Service en betrek de verschillende partijen hierbij.’ Heleen Kok (DAS) vult aan: ‘Veel carrière-activiteiten worden door studenten georganiseerd in een bestuursjaar. Dat is een jaar waarin ze veel leren. Als er een Career Service boven komt, ben ik bang dat je dat voor een deel weghaalt.’

Geen papierwerk

Palstra zegt de zorgen te onderschrijven en kan zich goed vinden in dit advies, maar geeft aan dat de rol van het Career Service ook niet overschat moet worden. ‘Het gaat om een parttime inzet van een persoon die de front- en backoffice vervult en die vragen van studenten en bedrijven naar de juiste plek brengt. Het gaat te ver om van te voren een lijst te maken met alle activiteiten, dat is onnodig veel papierwerk. Het gaat om een goede afstemming en vervolgens kijken of het goed loopt. Dat kunnen we prima jaarlijks monitoren.’


Het Career Service valt onder het Centre of Educational Support (CES) en wordt ook uit die begroting gefinancierd.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.