2015: Begrotingsoverschot € 6,7 miljoen

| Rik Visschedijk

De UT heeft 2015 afgesloten met een overschot van € 6,7 miljoen. Een groot deel van dat surplus is te wijten aan vacatures die niet ingevuld worden. Het bedrag krijgt geen concrete bestemming, maar wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

Woensdag wordt het financieel jaarverslag besproken in de universiteitsraad. Collegelid Mirjam Bult benadrukt dat het niet gaat om winst: ‘We gaan ervan uit dat we het bedrag dat we begroten ook daadwerkelijk uitgeven. Daarom gaan we de komende tijd de planning en control-cyclus verder verbeteren; we willen het resultaat eerder in beeld hebben en waar nodig bijsturen.’

Voorzichtig begroten

Bult vervolgt: ‘Over 2015 zien we dat we veel moeite hadden om onze vacatures voor wetenschappelijk personeel in te vullen. Ook blijft er geld over omdat we voorzichtig begroten op bepaalde posten. Bijvoorbeeld op onderzoeksinstituut MIRA dat nog in ontwikkeling is, de faculteit BMS die net gefuseerd is en nog niet de voordelen van de synergie kan plukken en de faculteit CTW die het moeilijker heeft door een verschuiving van de derde geldstroom (projectgebonden financiering) naar de tweede geldstroom (financiering door publieke organisaties). Aan het eind van de rit zie je dat die conservatieve begroting toch in een overschot eindigt.’

Vacatures

Uit de managementrapportage, die morgen ook op de agenda van de Universiteitsraad staat, blijkt dat het invullen van vacatures ook in de eerste helft van 2016 een probleem blijft. Reden voor de CvB om HR Centraal extra ondersteuning te laten bieden bij de faculteiten. ‘Onze werving is decentraal georganiseerd’ zegt Bult. ‘Het idee daarachter is dat de faculteiten het beste weten wie er op welke plek nodig is. Dat blijft ook zo, maar HR Centraal gaat de komende tijd ondersteuning bieden op wervingscampagnes, het breed uitdragen van de UT als most welcoming university en onze reputatie.’

Managementrapportage

De invulling van vacatures en zo realistisch mogelijk begroten, het zijn voor Mirjam Bult belangrijke thema’s voor de UT. ‘Daarom hebben we besloten om deze onderwerpen iedere drie maanden terug te laten komen in het gesprek tussen CvB en decanen’, zegt ze. ‘In Twente doen wij het in verhouding met andere Nederlandse universiteiten goed, maar er ligt nog steeds een flinke uitdaging. Het gaat om een grondhouding om zo goed mogelijk te begroten. Aan het eind van de streep geld overhouden is niet iets om naar te streven.’