Trendbreuk in declaraties CvB

| Rik Visschedijk

De declaraties van de drie CvB-leden en het college als geheel in 2015 laten een trendbreuk zien met eerdere jaren. Dat heeft volgens de Raad van Toezicht alles te maken met de overgang naar de ‘brede definitie’.

Photo by: pexels.com

In het jaarverslag 2015 worden flink wat meer declaraties opgevoed in vergelijking met eerdere jaren. De hoogste declaratie was in 2014 bijvoorbeeld een kleine zevenduizend euro door CvB-voorzitter Victor van der Chijs en bij meer dan de helft van de posten werden toen geen kosten ingediend.

Tabel: overzicht declaraties 2015

Bedrag x € 1 V. van der Chijs K.J. van Ast (tot 1 okt '15) W.D. Bult (per 1 okt '15) H. Brinksma CvB als geheel
Representatiekosten 2.723 2.042 908 2.723 0
Reiskosten binnenland 1.092 845 98 607 157.570
Reiskosten buitenland 43.087 0 2.111 12.908 0
Overige kosten 10.487 636 17.090 1.839 7.609

Van eng naar breed

Een woordvoerder van de Raad van Toezicht laat per e-mail weten dat het verschil zit in de overgang van de 'enge definitie' die tot en met 2014 werd gehanteerd, naar de ‘brede’ definitie per 2015. Tot en met 2014 zijn alleen de bedragen opgenomen naar aanleiding van individueel ingediende declaraties.

De RvT: ‘Naar aanleiding van het Wob-verzoek van RTL-Nieuws en de actuele publieke opinie over het declareergedrag van bestuurders in de overheidssector heeft het CvB gemeend om zo transparant mogelijk te rapporteren. De VSNU heeft vervolgens besloten dat alle universiteiten vanaf het jaarverslag 2015 werken met de brede definitie. Dat wil zeggen dat ook facturen die rechtstreeks aan de instelling worden gezonden, credit card-overschrijvingen en de vaste maandelijkse kostenvergoedingen meegenomen worden.’

Internationalisering

De buitenlandse reizen van collegevoorzitter Van der Chijs vallen met ruim 43 duizend euro op. Dat heeft volgens de RvT alles te maken met de Vision 2020 en thema’s als internationalisering, vergroten van de zichtbaarheid van de UT, het uitbreiden van samenwerkingsovereenkomsten en business development: ‘In die context onderneemt de voorzitter van het CvB, maar ook de rector, diverse zakelijke reizen naar het buitenland, ook buiten Europa.’

Dienstauto’s en chauffeurskosten

Op de post reiskosten binnenland staat bij CvB als geheel een bedrag van 157.570 euro. Het gaat hier om de twee dienstauto's. 'De UT maakt om efficiency-redenen gebruik van dienstauto's', laat de RvT weten. 'De kosten zijn toegerekend aan het CvB, onder aftrek van het deel dat ten behoeve van andere leden van de UT-gemeenschap wordt ingezet.' Er is een bedrag van 50.000 euro gereserveerd voor de kosten van de auto’s. Het restant gaat naar chauffeursdiensten, zowel de vaste chauffeur als de studentchauffeur.

Seminar en basisvoorzieningen

Tot slot valt de ruim 17 duizend euro ‘overige kosten’ die CvB-vicevoorzitter en portefeuillehouder financiën Mirjam Bult over drie maanden declareerde. Onder overige kosten vallen, zo geeft de RvT aan, bijvoorbeeld opleidingskosten, telefoonkosten en ICT-voorzieningen.

De RvT geeft aan dat het grootste deel van de ruim 17 duizend euro - namelijk 12.300 euro - ging zitten in de deelname aan een tiendaagse seminar financiën in Frankrijk, ter voorbereiding op haar nieuwe functie bij de UT. ‘Tevens is de aanschaf van basisvoorzieningen die van belang zijn voor het vervullen van alle bestuurlijke functies op de UT opgenomen, zoals laptop, beeldscherm, telefoon en IPad.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.