'We boeken als universiteitsraad successen'

| Rik Visschedijk

‘Hoe gaan jullie je zichtbaar maken over wat je doet en bereikt?’, was een van de afsluitende vragen in het lijsttrekkersdebat van UT Nieuws vanmiddag. Bij de lijsttrekkers was consensus over hun rol: beleid is van de lange adem, maar er worden successen geboekt.

Photo by: Jellien Tigelaar

Vier partijen maken zich op voor de verkiezingen voor de universiteitsraad. Het eerste half uur van het debat waren de twee studentlijstrekkers Melvin Angelovski (DAS) en Maarten de Lange (UReka) met elkaar in gesprek; de medewerkerslijstrekkers Dick Meijer (PvdUT) en Herbert Wormeester (Campus Coalitie) schoven later aan. Zij zaten nog in de uitgelopen universiteitsraad te discussiëren over de deelresultaten binnen de TOM-modules.

Dat gaf de presentatoren de mogelijkheid om eerst de twee studentlijsttrekkers aan de tand te voelen over het verschil tussen UReka en DAS. De Lange (UReka): ‘Wij zijn er voor alle studenten. We willen de komende periode inzetten op collegegeld vrij besturen, deelresultaten in TOM behouden en pauzes tussen de kwartielen. Angelovski (DAS): ‘Wij willen een brug slaan tussen het bestuur en de student. Wij brengen de universiteitsraad naar de student, en andersom de wensen van de student naar de universiteitsraad.’

Internationalisering

Een belangrijk thema is internationalisering. De Lange en Angelovski delen de mening dat internationalisering goed is, maar dat het te ver gaat om studieverenigingen te verplichten om Engels als voertaal in te stellen. ‘Als studievereniging moet je er voor alle studenten zijn en dan lijkt het voor de hand liggend om Engels te spreken. Maar je moet niet te veel willen opleggen’, aldus De Lange. Angelovski vult aan: ‘Wel is het goed om docenten die dat willen en nodig hebben te ondersteunen om beter Engels te praten’.

Gemeenschappelijk doel

In het debat, waarbij ook de lijsttrekkers van medewerkerspartijen na een half uur aanschoven, blijkt dat de verschillen tussen de partijen niet erg groot zijn. Wormeester (Campus Coalitie) noemt als één van de speerpunten ‘beleid helder en transparant maken’. Meijer (PvdUT): ‘Wij willen minder bestuur en meer ruimte voor onderwijs en onderzoek’. Alle fractievoorzitters zijn het erover eens: de universiteitsraad is een belangrijk instrument om het beleid van het college te toetsen en waar nodig bij te stellen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.