Promovendi blijven in het BIG

| HOP, Petra Vissers

Promoverende artsen en verplegers hoeven niet bang te zijn dat ze hun beroep niet meer mogen uitoefenen. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft de wet aangepast.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Schippers heeft besloten om promotieonderzoek aan te merken als relevante werkervaring voor zorgverleners. Daardoor kunnen zij zich na vijf jaar toch opnieuw laten opnemen in het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).Alleen dan mogen ze bepaalde medische handelingen zelfstandig uitvoeren.

Technische geneeskunde

Sinds 1 januari 2012 moeten (para)medici als artsen, fysiotherapeuten en verloskundigen binnen vijf jaar een aantal uren werkervaring of scholing hebben gehad om zich opnieuw te kunnen laten opnemen in het register.

Voor promovendi leverde die wet problemen op, al speelde die problematiek niet voor TG'ers van de UT. Een promotietraject duurt vaak meer dan vijf jaar, waardoor medische promovendi niet aan de werk- of scholingseis konden voldoen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.