Uraad stemt in met gedragscode

| Paul de Kuyper

De universiteitsraad heeft woensdagochtend ingestemd met een nieuwe gedragscode van de UT. Het document geldt als paraplu-regeling voor bestaande richtlijnen.

Verschillende UT-regelingen over klachten, gedrag en integriteit van medewerkers en studenten zijn nu gebundeld in de Gedragscode. Het gaat bijvoorbeeld over richtlijnen voor nevenwerkzaamheden, internetgebruik en intimidatie, geweld, agressie en discriminatie.

Oorspronkelijk wilde het college van bestuur een Integriteitscode instellen, maar die term dekte de lading niet. De code beschrijft namelijk behalve integriteitskwesties ook gedragingen van studenten en medewerkers die niets met integriteit te maken hebben.

De universiteitsraad wilde daarom eind september nog niet instemmen met de code. Het college werd met huiswerk teruggestuurd. In het document moesten ook duidelijker de regelingen van de werkgever worden opgenomen. Dat is nu aangepast, net als de naam. Woensdagochtend gaf de Uraad alsnog haar goedkeuring.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.