Engels moet keuze zijn voor opleiding

| Maaike Platvoet

Bacheloropleidingen moeten zelf kunnen kiezen of zij Engelstalig worden. Dat wil de universiteitsraad. Morgen staat de internationaliseringsvisie op de agenda van de overlegvergadering met het CvB. En de lijst met kritiek is lang.

Het lukte de Uraad en het CvB al eerder niet om tot overeenstemming te komen over de internationaliseringsvisie. In de vorige vergadering werd daarom het besluit vooruit geschoven.

De lijst met kritiek op de visie is dus lang. Zo is de Uraad van mening dat ‘internationalisering en volstrekt overgaan op de Engelse taal niet hetzelfde is en elkaar ook niet zonder meer impliceren.’ Ook vinden de raadsleden dat Engels als voertaal een ‘bedenkelijk uitgangspunt is voor een Nederlandse onderwijsinstelling, die beoogt een regionaal instroompunt te zijn en zich dient te baseren op de Nederlandse wetgeving.’

In de brief aan het college, waarin het conceptbesluit staat vermeldt, zegt de raad daarom niet in te willen stemmen. Behalve dus als de keuze aan de opleidingen wordt overgelaten. Mochten de opleidingen kiezen voor Engelstaligheid dan moet die keuze zijn voorzien van een implementatieplan.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.