Initiatief nieuwe studentenpartij Uraad

| Dennis Hans

De studentenverenigingen Alpha, Audentis, AEGEE, Taste en de sportverenigingen Euros roeien en DHC Drienerlo richten een partij op voor in de universiteitsraad. Ze willen het studentenactivisme en het studentenleven meer onder de aandacht brengen.

Photo by: Arjan Reef

Evelien Kip, coördinator extern van Taste: ‘In de visie van de UT wordt naar onze mening activisme weinig tot niet meegenomen. Hier willen we verandering in brengen.’ Vervolgt: ‘De belangen van de actieve student worden niet genoeg behartigd binnen de Uraad. Er is ook niet echt een partij voor. Activisme wordt het speerpunt, maar het is niet het idee om een one-issue partij te worden. We zijn er uiteraard ook om de belangen van álle studenten te behartigen. Dit houdt in dat zaken als onderwijs en internationalisering ons ook aangaan.’

Lidmaatschap

Samen met de andere verenigingen onderzoekt Taste of het mogelijk is een partij op te richten. Het idee ontstond na de constatering dat TOM-lichtingen minder aanwezig zijn op de kroeg en minder tijd hebben voor commissies of besturen. De initiatiefnemers vinden actief lidmaatschap bij een studenten-, sport- of studievereniging erg belangrijk. ‘Het is een aanvulling op je studie, maar ook je academische vorming krijgt een boost’, zegt Kip. ‘Als student ontwikkel je binnen de vereniging jezelf op allerlei aspecten, anders dan binnen de studie. Dat kan een meerwaarde zijn als je de arbeidsmarkt opgaat. Bovendien zijn actieve leden nodig om de club draaiende te houden.’

Verkenning

Op het moment zit de partij nog in de verkenningsfase, maar plannen zijn er al. Kip:‘Binnen de verenigingen kijken we naar potentiële partijleden en onderzoeken we hoe we binnen het partijlandschap passen.’ De initiatiefnemers schatten de kansen voor de oprichting reëel in. Tot 8 april is het mogelijk om kandidaten aan te dragen. Daarna hopen ze mee te kunnen doen aan de nieuwe verkiezingen voor de Uraad.

De Uraad telt momenteel drie partijen waaronder één studentenpartij UReka. De Partij van de UT en Campus Coalitie zijn er voor zowel medewerkers als studenten.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.