UT doet mee aan experiment student-promovendi

De UT gaat meedoen aan een experiment waarbij promovendi een studiebeurs krijgen in plaats van salaris. Niet als vervanging van de normale aio-aanstellingen, maar om in te spelen op een groeiende groep internationale studenten die wel willen promoveren maar niet in het huidige promotiesysteem passen.

Minsister Jet Bussemaker kondigde vorige week aan dat universiteiten vanaf 2016 acht jaar lang mogen experimenteren met promotieopleidingen waarin promovendi een studiebeurs in plaats van een salaris krijgen. In het buitenland is deze vorm van promotieonderwijs gebruikelijk, in Nederland nog niet.

‘Wij willen meedoen om te kijken hoe een systeem met student-promovendi werkt’, zegt rector Ed Brinksma. ‘Het is een aanvullend instrument. Ik wil benadrukken dat we geen afstand nemen van het Nederlandse model met werknemer-promovendi. Dat is goed beleid en daar hechten we aan.’

Internationale studenten

Er komt volgens Brinksma echter een groeiend aantal internationale studenten (van buiten de EU) met een beurs naar Nederland om te promoveren. Ook die groep wil de UT graag aan zich binden en daar is een ander model voor nodig.

Een normale aio-aanstelling biedt voor hen niet altijd uitkomst, omdat er dan ook een plek beschikbaar moet zijn. Bovendien zijn ze meestal verplicht de beurs die ze zelf meebrengen op een bepaalde manier te besteden. Ook hebben vakgroepen soms niet het geld om een promovendus in dienst te nemen, maar kunnen ze bijvoorbeeld wel een aanvulling geven op de eigen beurs van de student.

In totaal kunnen 2000 promovendi aan Nederlandse universiteiten meedoen aan het experiment. Brinksma weet nog niet voor hoeveel de UT gaat ‘intekenen’. Voor 1 november van dit jaar moet de universiteit een voorstel hebben ingediend.

Andere universiteiten

Ook Utrecht, Groningen en Wageningen zijn van plan mee te doen met het promovendi-experiment. Nijmegen, Eindhoven en Tilburg juist niet. Andere universiteiten beraden zich nog.

‘De Universiteit Utrecht zou de beurspromovendus willen introduceren om internationaal te kunnen concurreren en de aantrekkingskracht van de universiteit voor internationale onderzoekers te vergroten’, zegt een woordvoerder.

Eindhoven ziet geen noodzaak om het huidige stelsel te wijzigen. ‘Wij kennen geen wervingsproblemen of andere zaken die aanleiding kunnen geven om hier aan mee te doen.’ Nijmegen liet aan Vox online weten dat dat ze haar promovendi als werknemers ziet en niet als studenten.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.