UReka ergert zich aan Blackboard en Menzis

| Rense Kuipers

Studentenfractie UReka was tijdens de universiteitsraadvergadering vanochtend verbolgen over de Blackboardstoring tijdens de tentamenperiode en de e-mails die studenten ontvingen van collectieve zorgverzekeraar Menzis in december.

Photo by: Arjan Reef

UReka ergerde zich aan de Blackboardstoringen tijdens de tentamenperiode. De studentenfractie pleitte voor een ander systeem, maar het CvB wilde daar nog niet over nadenken. Het lag volgens rector Ed Brinksma namelijk niet aan de stabiliteit van de elektronische leeromgeving.

‘Er was één keer sprake van een hardwarestoring. De andere keer van een menselijke fout. Het heeft niets met de stabiliteit van Blackboard te maken en over de implementatie hiervan kunnen we tevreden zijn.’ Volgens Brinksma sloeg de wet van Murphy gewoon toe tijdens de tentamenperiodes.

‘Reclame’ van Menzis

Studenten en medewerkers ontvingen in december een e-mail van collectieve zorgverzekeraar Menzis. UReka vond deze manier van ‘reclame’ ontvangen ongepast, aangezien de UT de e-mailadressen van studenten en medewerkers verstrekte aan de zorgverzekeraar. De studentenfractie zette daarom vraagtekens bij het privacybeleid.

CvB-lid Kees van Ast beargumenteerde de keuze. ‘We verwachten een groei van het aantal buitenlandse studenten en het aantal buitenlandse stages. Daarom hebben we gesproken met Menzis omdat we in overleg met de Student Union constateerden dat deze studenten niet genoeg of onverzekerd zijn.’

Van Ast vervolgde: ‘Je kunt het reclame noemen, maar wij zien het als informatievoorziening die we moeten bieden als werkgever en opleider. De privacy blijft gewaarborgd.’ De studentenfractie vond het echter niet kunnen dat instellingen studenten en medewerkers laten benaderen door externen en wilde graag horen dat het niet meer gebeurt. Daarmee stemde Van Ast in.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.