'Tempo internationaliseren baart zorgen'

| Maaike Platvoet

De Uraad en het college van bestuur hebben nog geen overeenstemming bereikt over de internationaliseringsvisie. De komende weken wil het CvB benutten om de visie verduidelijken.

Vooral het tempo waarin het college van bestuur de doelstellingen van de visie neerlegt, baart menig lid van de universiteitsraad zorgen. In de visie heeft de UT zich als doel gesteld om naast ondernemend en excellent, zeer internationaal georiënteerd te zijn. Concreet betekent dat onder andere alle bachelorprogramma’s in 2020 in het Engels te volgen moeten zijn. En in 2018 zal Engels de voertaal op de UT zijn.

Geld en tijd

Dat gaat geld en tijd kosten, vermoedt de raad. Collegevoorzitter Victor van der Chijs zei dat er jaarlijks een half miljoen beschikbaar is gesteld om de internationale doelstellingen te halen. ‘Bovendien bepalen de faculteiten zelf het tempo waarin ze de veranderingen doorvoeren’, aldus Van der Chijs. ‘Toch komt 2018 wel heel snel dichtbij’, vindt CC-lid Anton Stoorvogel. ‘Je kunt daarom niet echt van een geleidelijke invoering spreken. Studenten en medewerkers moeten cursussen gaan volgen, maar de verantwoordelijke dienst houdt niet over qua capaciteit.’

Bottom-up

Gert Brinkman vroeg zich nog of het inderdaad zo is dat de opleidingen aan zet zijn of dat ze aan zet zijn gezet? Hij doelt daarmee op de bottom-up approach waarover Van der Chijs spreekt. Volgens de collegevoorzitter kwam de visie tot stand met medewerking van de faculteiten. ‘Het is geen visie die het CvB over de UT heen stort.’ Toch was het verwijt van de raad die bottom-up approach niet terug te vinden in de visie.

Rector magnificus Ed Brinksma zei ‘lichtelijk vermoeid’ te raken van de discussie. ‘Wat er hier gebeurt is dat we de kaders van onze doelstellingen bij de faculteiten en opleidingen neerleggen. De invulling laten we vervolgens aan hen over. Het is bovendien niet voor niets dat we dit willen. We denken namelijk dat deze visie essentieel is voor de toekomst van de UT.’

Besluit

Tot een besluit kwam het in ieder geval niet aan het einde van de discussie. Van der Chijs gaf aan dat er een verduidelijking bij de nota over het hoe en waarom van de internationaliseringsvisie zal komen. De Uraad schuift daarmee de instemming vooruit naar 25 maart.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.