UT lijdt 6 miljoen verlies aan CMI

| Maaike Platvoet

De UT lijdt 6 miljoen euro verlies omdat het Centre for Medical Imaging (CMI) zich niet op de campus vestigt. Dat blijkt uit een memo van het CvB aan de Universiteitsraad.

Het CMI zou oorspronkelijk in The Gallery gehuisvest worden, maar die plannen bleken begin 2014 niet haalbaar. Toch was er al een huurovereenkomst getekend, waarin het CMI een huurverplichting van 15 jaar aangaat met The Gallery en waarbij de UT voor 10 jaar garant staat voor deze verplichting.

Om de schade te beperken is besloten om het pand gereed te maken voor commercieel en eigen gebruik en heeft het CMI investeringen gedaan. Om die investeringen en de huurlasten te kunnen betalen, heeft de UT een lening aan CMI gedaan van 6 miljoen euro. Het college van bestuur geeft in de memo aan niet te verwachten dat het CMI in staat is om die lening af te lossen, maar denkt ook dat lening niet tot nauwelijks meer zal toenemen.

Geldstroom

Morgen wil de Universiteitsraad in haar overlegvergadering met het college van bestuur de kwestie bespreken. Dick Meijer zegt namens de Partij van de UT (PvdUT) erg boos te zijn over dit ‘financiële debacle’. ‘Het CvB zegt dat dit nu eenmaal het risico is van valorisatie, maar dat is onacceptabel als het geld uit de eerste geldstroom moet worden opgehoest’, aldus Meijer. Hij is van mening dat het benoemen van valorisatie als speerpunt van beleid niet moet betekenen dat eerste geldstroommiddelen als risicokapitaal ingezet moet worden. ‘De rijksmiddelen zijn bestemd voor primaire activiteiten in het onderwijs en onderzoek.’

Reserves

Joyce Berger, directeur FEZ, is het niet met Meijer eens. Zij refereert naar de Wet op Hoger Onderwijs, waarin drie kerntaken beschreven staan voor de universiteiten: onderwijs, onderzoek én valorisatie. ‘Hier wordt de UT ook door de minister op afgerekend. Valorisatie is dus ook een primaire activiteit.’ Het is bovendien niet zo, zegt zij, dat vakgroepen minder financiering hebben gekregen omdat er meer geld zou zijn gegaan naar het CMI. ‘Dit is betaald uit de centrale middelen, de reserves.’ Berger vindt dat er geen sprake is van kapitaalvernietiging, ook al beaamt ze dat het spijtig is dat dit zo gelopen is. ‘Wij hebben met de investering juist een poging ondernomen om het risico van kapitaalvernietiging tegen te gaan. Nu is er nog enige kans om iets van het geld terug te verdienen.’

In de memo herinnert het CvB de Uraad er aan dat zij op 21 december 2011 positief heeft geadviseerd inzake de samenwerkingsovereenkomst rondom The Gallery. In die overeenkomst is ook een artikel opgenomen dat een garantieverklaring van de UT onderdeel uitmaakt van de huurovereenkomst tussen The Gallery en CMI.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.