Honderd extra promovendi op vijf focusgebieden

| Paul de Kuyper

De UT stelt honderd extra aio’s aan op vijf focusgebieden. De eersten beginnen in 2015. Dat is een van de stappen die de universiteit zet binnen het toekomstplan Vision2020. Ook wil het college van bestuur in 2015 enkele ‘icoonprojecten’ lanceren om de zichtbaarheid te vergroten, en moet de internationalisering concretere vormen aannemen.

Photo by: Arjan Reef

In totaal honderd extra aio’s stelt de UT aan, de eerste tientallen in 2015. Ze gaan onderzoek doen binnen vijf focusgebieden: safety and security, advanced materials, medical technology and devices, wireless and remote sensing en advanced manufacturing and mechatronics. Op deze gebieden denkt de UT nauwer samen te kunnen werken met de industrie.

De extra onderzoekscapaciteit maakt deel uit van de plannen in Vision2020 om de banden met het bedrijfsleven aan te halen. Sommige van de nieuwe aio-posities worden medegefinancierd door de industrie. Dat zegt collegevoorzitter Victor van der Chijs in een vooruitblik op het nieuwe jaar.

‘Icoonprojecten’

Komend jaar wil het college van bestuur een aantal ‘icoonprojecten’ lanceren, grote onderzoeks- of onderwijsprojecten waarvoor de UT extra geld uittrekt. ‘Ze moeten een profilerende werking hebben en het is de bedoeling dat verschillende delen van de universiteit samenwerken in deze projecten’, zegt Van der Chijs.

Welke projecten de status van icoonproject krijgen, ligt nog niet vast. Te denken valt bijvoorbeeld aan iets rond het lab-on-a-chiponderzoek of de Mars One-missie van alumnus Bas Lansdorp, waarmee de UT nu al samenwerkt.

De icoonprojecten zijn bedoeld om de zichtbaarheid van de UT te vergroten, een van de speerpunten uit Vision2020. Om die zichtbaarheid te vergroten begint vanaf zaterdag ook een landelijke reclamecampagne in de dagbladen. Op de radio zijn nu al spotjes te horen die de UT profileren.

Engelstalig onderwijs

Ook voor de internationaliseringsagenda wordt 2015 een belangrijk jaar. In het voorjaar hoopt Van der Chijs het beleid voor de komende jaren vast te stellen wat betreft uitwisselingsprogramma’s, samenwerkingen met het buitenland en Engelstaligheid van bacheloronderwijs.

Faculteiten mogen de invoering van Engels als onderwijstaal in de bachelors in hun eigen tempo en op hun eigen manier invoeren. Van der Chijs sluit niet uit dat sommige faculteiten al met ingang van het collegejaar 2015-2016 enkel Engelstalige colleges geven. ‘EWI is bijvoorbeeld vrij ver.’

De collegevoorzitter erkent dat sommigen sceptisch zijn over Engelstalig onderwijs. Het is volgens hem echter gewoon een kwestie van doen. ‘In Groningen zijn ze anderhalf jaar geleden overgegaan. Daar was ook kritiek, maar nu het eenmaal zover is, vindt iedereen het goed.’

India, Canada en Australië

Engelstaligheid is volgens Van der Chijs bovendien maar een klein deel van het begrip internationalisering. Belangrijker vindt hij dat komend jaar verder uitgewerkt wordt hoe elke bachelorstudent minimaal drie maanden buitenlandervaring opdoet. Dat hoeft overigens niet over de grens te zijn, zegt hij. ‘Je kunt ook drie maanden bij een internationaal bedrijf in Nederland werken.’

Ook wil Van der Chijs nieuwe samenwerkingen aangaan met buitenlandse partners. Er staan onder andere werkbezoeken gepland aan India, Canada en Australië.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.