Uraad: meer vrijheid opleidingen

| Maaike Platvoet

Een brief van de Uraad, met daarin ongevraagd advies over onderwijsmodel TOM, zorgde vanmorgen voor lange discussie met het college van bestuur. De Uraad pleit voor meer vrijheid van de opleidingen zodat zij zelf verbeterpunten van TOM kunnen aanpakken. Maar daar staat de rector niet om te springen.

Het ongevraagde advies van de raad komt naar aanleiding van de evaluatie van het eerste jaar TOM. Het CvB zegt in een begeleidende brief bij die evaluatie dat de gegevens over dat eerste jaar ‘sterke aanwijzingen’ bevatten dat TOM de studieprestaties ‘zeer gunstig beïnvloedt’. En zegt ook dat het meest in het oog springende resultaat is dat veel meer studenten nominaal studeren: 52% van de gestarte studenten. In 2009 was dat ‘slechts 28%’. Het college van bestuur geeft ook aan dat een jaar TOM nog te vroeg is om te weten of alle doelstellingen ook met zekerheid gehaald worden, maar noemt de resultaten ‘hoopgevend’.

Knelpunten

De raad mist echter de ‘nodige scherpte’ in de evaluatie zelf, luidt het commentaar. Hoe staat het bijvoorbeeld met het bereiken van de hoofddoelstelling: het bieden van duurzaam, toekomstbestendig en inspirerend onderwijs? Ook is de raad van mening dat de evaluatie nauwelijks een beeld van de betekenis van TOM geeft voor de opleidingen en hun docenten. Een positief beeld van Tom ontbreekt dan ook, luidt de mening van de raad die zij schrijft in een ongevraagd advies aan het CvB. En dat wordt ook nog eens versterkt door uitkomsten van Elsevier en de Keuzegids. ‘Er blijken in het eerste jaar eigenlijk maar weinig positieve resultaten te zijn geboekt, maar er zijn wel een groot aantal ernstige knelpunten.’ Met die knelpunten worden onder andere de hoge studie- en werkdruk bedoeld, de hoge uitval van studenten ondanks herkansingen, de integratie van modules, de opgelegde wiskundeleerlijn en de lage studentwaardering. Ook het gebrek aan regelingen voor het studeren met een studiebeperking is de raad een doorn in het oog.

Zeggenschap

Toch wil de Uraad dat TOM slaagt, zei raadslid Jörgen Svensson vanmorgen. ‘Ons advies luidt daarbij: laat de opleidingen vrij om ervoor te zorgen dat het principe van TOM goed indaalt. Geef de opleidingen het vertrouwen om verbeterpunten aan te pakken. Geef ze hun zeggenschap over inhoud en vorm van het onderwijs terug.’

Rector magnificus Ed Brinksma zei de zorgen van de raad deels terecht te vinden en dat de oplossingen ingewikkeld zijn. Hij liet doorschemeren er ‘niet aan toe te zijn’ om alle verantwoordelijkheden terug bij de opleidingen te leggen. ‘Daarmee zouden we principes opgeven die typerend zijn voor ons Twents onderwijs.’ Ook zei Brinksma al wel in de cijfers de contouren van TOM te zien die we graag willen hebben. Hij wil nu met de betrokkenen rondom TOM om tafel om het ongevraagde advies van de raad te bespreken.

Het college van bestuur zal binnen zes weken met een officiële reactie moeten komen.