Meer inschrijvingen in UT-bachelors

| Paul de Kuyper

Het beeld van het aantal studenten dat zich dit collegejaar voor de UT heeft ingeschreven is een stuk rooskleuriger dan in de zomer leek. Voor de bachelors groeide de instroom met 2 procent. De masters kennen een daling van 1 procent.

Weliswaar gaat het nog om voorlopige cijfers (van afgelopen maandag 29 september), maar aangezien vandaag (1 oktober) de inschrijvingstermijn voor universiteiten sluit lijken de getallen een betrouwbaar beeld te geven.

In de zomer leek de UT nog af te stevenen op een aanzienlijke daling in de studentenaantallen. Nu blijkt de bachelorinstroom 2 procent te groeien, terwijl de masterinstroom 1 procent daalt. Zo’n 17 procent meer studenten schreven zich in voor een premaster, maar bij deze categorie gaat het om zeer kleine absolute aantallen.

Behoorlijke verschuivingen

Volgens collegevoorzitter Victor van de Chijs hebben er na de zomer nog ‘behoorlijke verschuivingen’ plaatsgevonden in de aanmeldcijfers, zo zei hij woensdagochtend in de vergadering van de universiteitsraad.

Het vooruitzicht voor psychologie was voor de zomer nog ‘dramatisch’, aldus Van der Chijs. Nu blijkt de instroom hetzelfde als in 2013. Communicatiewetenschap is wel met een derde gekrompen. Ook bij technische bedrijfskunde is de instroom gedaald. Daar zit het studentenaantal nu weer op het niveau van 2012 na een piek vorig jaar.

Groeistudies zijn European public administration, scheikundige technologie en creative technology.

Decembertelling

De cijfers geven een goede indicatie, maar universiteiten hanteren 1 december als datum waarop ze exact vaststellen hoeveel studenten zich voor het collegejaar 2014-2015 hebben ingeschreven.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.