CvB: studenten vertrekken te vaak na bachelor

| Rik Visschedijk

Te weinig bachelorstudenten blijven voor hun master aan de UT, meldt de managementrapportage die eind deze maand op de rol staat in de Uraad.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

‘We juichen toe dat studenten rondkijken’, zegt collegevoorzitter Victor van der Chijs. ‘Maar willen wel graag dat ze vervolgens voor een master in Enschede kiezen.’ De UT hanteert een duidelijke doelstelling: 70 procent van de bachelors zou ook een master in Enschede moeten volgen. Daar blijft de UT met 62 procent ‘ver van’, omschrijft de managementrapportage die tegelijk wijst op een neergaande trend. Het advies: aanvullend beleid is nodig.

‘De absolute aantallen zijn beter’

Van der Chijs wijst erop dat het gaat om percentages. ‘Als je naar absolute aantallen kijkt en studenten telt, dan ziet het er beter uit’, zegt hij. ‘We hebben meer studenten dan we van te voren verwacht hadden. Daardoor voldoen de absolute aantallen aan de doelstelling. Het laat onverlet dat we aan 70 procent vasthouden. Masterstudenten zijn misschien wel onze belangrijkste doelgroep. Zij vormen de wetenschappelijke toekomst.’

Internationalisering en harde knip

De collegevoorzitter noemt een aantal oorzaken voor de uitstroom van studenten met hun bachelor op zak. ‘In de eerste plaats is het aantal internationale studenten flink toegenomen. Het gaat voor een groot deel om Duitsers en juist die groep kiest vaak voor een master in het thuisland. Een andere oorzaak is de invoering van de harde knip. Hierdoor kun je pas beginnen aan je master als de bachelor is afgerond. Dat maakt het minder vanzelfsprekend om op dezelfde universiteit te blijven. Een student die in november het bachelordiploma krijgt, kan pas in februari aan de master beginnen. Dat biedt veel tijd om rond te kijken en andere plannen te maken.’

Op maat gemaakte activiteiten

Maatregelen zijn nodig, vindt Van der Chijs. ‘We willen dat studenten bewust kiezen voor de UT, maar we zetten niet actief in op het behouden van onze bachelorstudenten. Dat gaan we veranderen. Voorlichtingsactiviteiten en open dagen richten we deels op deze doelgroep. Daarnaast organiseren we een masterweek voor onze bachelors waar we ons masteraanbod presenteren. Tot slot zetten we ambassadeurs per mastertrack in, zowel studenten als docenten. Met deze maatregelen begint een op maat gemaakte campagne.’   

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.