'UT moet opinieleider zijn op maatschappelijke thema's'

| Paul de Kuyper

De UT wordt een opinieleider op veel maatschappelijke thema’s, is binnen Europa de beste universiteit als het gaat om ondernemendheid en is zeer internationaal georiënteerd. Dat staat in de nieuwe strategie voor de universiteit in 2020.

Enkele doelen die gesteld worden, zijn: 40 procent van de masterinstroom komt uit het buitenland, elke bachelorstudent haalt 15 studiepunten aan een buitenlandse universiteit en wetenschappers zoeken samenwerkingsverbanden die leiden tot nieuwe onderzoeksdisciplines.

In het visiedocument (intranet) schrijft het college van bestuur de lat hoger te willen leggen en de ambities opwaarts bij te stellen. Dat vergt een cultuuromslag: elke UT’er moet zich verantwoordelijk voelen om de gestelde doelen te realiseren.

Vier kernwaarden

Vier kernwaarden staan in de nieuwe strategie centraal. De UT wil maatschappijgericht zijn, synergiegedreven (combinaties zoeken tussen verschillende vakgebieden), de beste van Europa qua ondernemendheid en internationaal georiënteerd.

Volgens Victor van der Chijs is het visiedocument een referentiestuk. Dat betekent dat de strategie niet tot achter de komma is uitgewerkt, maar dat later per onderwerp getoetst kan worden of plannen passen binnen de visie.

Niet alleen door het college van bestuur, maar juist ook door andere UT’ers. Van der Chijs: ‘We willen veel initiatief leggen bij medewerkers zelf. Iedereen moet zich verantwoordelijk voelen. We hopen dat mensen met nieuwe verrassende ideeën en initiatieven komen en daarbij dit stuk in hun achterhoofd houden.’

Niches opzoeken

De UT wil niches op zoeken en nieuwe wetenschapsgebieden ontdekken. Veel nadruk zal liggen op de combinatie tussen technologie en maatschappijwetenschappen.

Een belangrijke rol is weggelegd voor het nieuwe Design Center. Van der Chijs: ‘Daar willen we disciplines met elkaar in contact brengen en samen met de UT-gemeenschap vormgeven aan ondernemendheid binnen gezamenlijke thema’s zoals smart cities, veiligheid en gezondheid. Dat moet ook nieuwe wetenschapsgebieden opleveren. Vervolgens ga je die kennis vertalen naar toepassingen voor de maatschappij.’

Elke student naar het buitenland

Op het gebied van internationalisering wil de UT dat elke bachelorstudent minimaal 15 EC onderwijs volgt in het buitenland. Daarnaast moet minstens 40 procent van de instroom in de masteropleiding van buiten Nederland komen.

De nieuwe visie stelt ook doelen op het gebied van excellentie. Zowel in de bachelor- als masterfase moet 10 procent van de studenten deelnemen aan excellentietrajecten. Ook moet tachtig procent van de studenten die aan jaar twee beginnen hun bachelor binnen vier jaar afronden.

Klein met een grote bek

Collegevoorzitter Van der Chijs vindt het een ambitieus visiedocument. ‘Dat is ook nodig. Als je doelen stelt die makkelijk te halen zijn, ben je niet goed bezig.’

Hij wil met de UT ‘de randen op gaan zoeken’. ‘Dat betekent dat we ook dingen gaan doen waarvan mensen denken: hoort dat wel bij een universiteit? We willen verrassen en soms schokken’, aldus de Van der Chijs. Invulling hiervan wil hij niet zelf geven.

De UT is weliswaar een kleine universiteit, maar we willen er wel toe doen en we mogen best een ‘grote bek’ hebben, vindt hij. ‘We moeten meer opvallen in onze marketing. Niet alleen in de regio. Ook een ouder uit Amsterdam-Zuid moet denken: de UT is een goede universiteit voor mijn kind.’

Van der Chijs wil opinieleider worden op tal van maatschappelijke thema’s. ‘Daarvoor gaan we autoriteiten kweken. De UT moet de universiteit zijn die niet alleen antwoorden heeft, maar kwesties ook kan duiden.’

Instemming voor zomer

De nieuwe UT-strategie is opgesteld door het strategisch beraad (wetenschappelijk directeuren, decanen en het CvB), gebaseerd op veel input uit visiebijeenkomsten met medewerkers en de ideeën van Create the UT of Tomorrow.

Komende twee maanden bespreken de collegeleden het visiedocument met medewerkers van faculteiten en diensten. Eind juni moet de universiteitsraad ermee instemmen en daarna moet de raad van toezicht het strategisch stuk vaststellen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.