Bezuinigingsopgave sport afgerond

| Johannes de Vries

Nadat de Student Union de subsidie van vier sportverenigingen stopte en het aantal sportmomenten per student werd teruggebracht, moest er gisteren nog één bezuinigingsmaatregel officieel genomen worden. Er werd daarom dertig- tot veertigduizend euro weggehaald bij de subsidies aan verenigingen.

Photo by: Arjan Reef

Nadat de Student Union de subsidie van vier sportverenigingen stopte (eerst A la Kart en Vleugellam, later Hercules en Gascogne) en het aantal sportmomenten per student werd teruggebracht, moest er gisteren nog één bezuinigingsmaatregel officieel genomen worden. Door zo'n dertig- tot veertigduizend euro weg te halen bij de subsidies aan de andere verenigingen, heeft Student Union haar bezuinigingsopgave op het gebied van sport nu voltooid.

De Student Union kreeg van het CvB een stevige bezuiniging opgelegd: het budget van €1,1 miljoen moest worden teruggebracht naar ruim acht ton. Met een nieuwe visie op sport werd die opdracht gehaald. Het laatste deel van de opdracht werd neergelegd bij de relatief nieuwe sportkoepel, die gisteren de subsidieverdeling vaststelde. Van de 31 aanwezige verenigingen stemden er 27 voor, één blanco en drie tegen.

'De grote discussie die we hadden verwacht, bleef uit,' vertelt sportkoepel-penningmeester Roel Hollander. En dat kwam niet door een gebrek aan belangstelling. 'Er kwamen zo'n honderd bestuursleden op de vergadering af. Dat is dubbel zo veel als waar we op rekenden.'

De drie verenigingen die tegen stemden, hadden met name principiële bezwaren tegen de gang van zaken, zegt Hollander. 'Eén vereniging (Hollander wil de naam niet noemen, red.) was het niet eens met het eigen bedrag, de andere verenigingen zijn niet blij met onze organisatievorm. We zijn een stichting geworden, zodat besluiten genomen worden met de verenigingen. Dat maakt ons misschien iets minder slagvaardig, maar daar is bij de oprichting van de sportkoepel wel met grote meerderheid voor gekozen.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.