Fusie GW en MB gaat door

| Maaike Platvoet

Het samenvoegen van de faculteiten Gedragswetenschappen en Management & Bestuur tot één grote gammafaculteit gaat door. Vanmorgen stemde de universiteitsraad in met de fusie. Per 1 mei zal er één faculteitsraad in werking treden.

Photo by: Redactie UT Nieuws

Een maand eerder werd de besluitvorming door de universiteitsraad over de bestuurlijke fusie van MB en GW nog uitgesteld. De raad had verschillende bezwaren, maar was vooral niet overtuigd van de noodzaak van een fusie als middels om het gammaonderzoek te versterken. Het college van bestuur waarschuwde toen dat als de fusie zou stranden, het plan definitief van tafel is. Het college zou daarom opnieuw de argumenten op een rijtje zetten en fusiedecaan Ton Mouthaan ging de afgelopen maand opnieuw in gesprek met de faculteitsraden om hun vertrouwen te winnen.

Wantrouwen

Collegevoorzitter Van der Chijs gaf vanmorgen aan dat hij de sfeer in de faculteiten de laatste weken zag veranderen. ‘Ik bespeur dat het wantrouwen minder is geworden.’ De Uraad beaamde dat, maar zei ook dat de faculteitsraden nog niet ‘dolenthousiast’ tegenover de fusie staan. Van der Chijs zei zich bewust te zijn van die gevoelens. ‘Een fusie is ook niet voor de lol, maar omdat het nodig is.’

Zeven van de acht aanwezige personeelsleden van de UR stemden vanmorgen in. Gert Brinkman stemde tegen, na een vurig betoog over onder andere de risico’s die hij ziet. De studentengeleding had inzake de fusie alleen adviesrecht. Van de acht studenten gaven vijf aan positief te staan tegenover de fusie, twee stemden blanco en één (de PvdUT, red.) was tegen.

Een miljoen

De raad eiste bij de instemming op vijf punten toezeggingen van het CvB. Met de toezegging dat e eenmalig 2 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor het bevorderen van de samenwerking in het onderzoek en het ontwikkelen van een eigen identiteit, ging het college niet akkoord. Daarvoor in de plaats zegt het CvB structureel 1 miljoen euro toe. Dit geld komt uit de centrale middelen.

Studenten

Het kijken naar een andere invulling van het faculteitsbestuur – een toezegging waarop vooral de studentengeleding van de Uraad hoopte – vindt het CvB nu niet aan de orde. Wel wil het college studenten betrekken bij het fusieproces en een of twee studentvertegenwoordigers opnemen in het huidige fusiebestuur. Ook zei het college toe dat er in later stadium wel ruimte is voor een discussie over de invulling van faculteitsbesturen. ‘Gezien de agenda kunnen we hier nu alleen geen prioriteit aan geven’, aldus rector magnificus Ed Brinksma.

De punten waar het CvB wel mee akkoord mee ging waren de toezeggingen dat de bestuurlijke overhead teruggedrongen wordt, dat men waakzaam blijft op de aanwezigheid van voldoende onderzoekexpertise om de kwaliteit van de opleidingen te garanderen en dat de nieuwe faculteitsraad een samenvoeging wordt van de twee oude raden.

Fusiedecaan

Fusiedecaan Ton Mouthaan, aanwezig tijdens de universiteitsraadsvergadering, zei na afloop de instemming als ‘een element van vertrouwen te zien’. Ook hij zag de laatste weken verandering optreden onder het personeel. ‘Onlangs was er nog een ontspannen avond waarbij alle vakgroepsvoorzitter van de faculteiten aanwezig waren. Het woord fusie is daarbij niet gevallen.’

Vanaf 1 mei zal er één faculteitsraad zijn bij GW/MB. ‘Een grote winst’, zegt Mouthaan. ‘Vanaf dan kan er gewerkt worden aan definitief fusieplan.’ Op 1 januari 2015 zal dan ook de nieuwe managementstructuur in werking moeten treden.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.