'God danken in proefschrift moet kunnen'

Er is niets mis met een verwijzing naar God in het dankwoord van een proefschrift, vindt SGP-leider Kees van der Staaij. Hij roept promovendi op om “niet te berusten in Wageningse dwingelandij”.

In Wageningen moest promovendus Jerke de Vries zijn dankwoord uit zijn proefschrift halen, schreef universiteitsblad Resource. Want daarin dankte hij God, en dat mocht niet. Ook het citaat van kerkvader Augustinus waarmee hij zijn proefschrift wilde openen, was taboe. In proefschriften van Wageningen Universiteit mogen geen religieuze of politieke uitingen staan.

“Ik vind dat vergaand”, zegt Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer. “Het is een aantasting van de vrijheid om voor je geloof uit te komen. Je kunt wel eisen stellen aan een wetenschappelijke publicatie, maar een persoonlijk dankwoord is van andere aard. Het is nodeloos om daar zulke eisen aan te stellen.”

Daar denkt Wageningen Universiteit anders over. “We willen religie en wetenschap niet vermengen”, zegt een woordvoerder. “Als je een artikel in Nature wilt openen met een dankwoord aan God, dan mag dat ook niet. We willen bovendien geen discussie over wat nog wel en niet is toegestaan. We doen het gewoon helemaal niet.”

Maar die neutraliteit vindt Van der Staaij onzinnig. “Is het bedanken van vrouw en kind dan ook het schenden van neutraliteit? Iedereen weet dat wetenschappers mensen van vlees en bloed zijn, die jaren aan hun proefschrift hebben gewerkt. Het is heel normaal om een persoonlijk dankwoord te schrijven.”

Er zijn genoeg andere momenten om je geloof te belijden, stelt de woordvoerder. Bij de receptie, bij uitnodigingen voor de promotie, bij het diner enzovoorts. “Je kunt ook voor de plechtigheid naar de kerk gaan om God te danken.”

Dat je ook op een andere manier je geloof kunt uiten, is nog geen reden om het te verbieden in een dankwoord, antwoordt Van der Staaij daarop. Hij hoopt dat Wageningse promovendi zich er niet bij neerleggen.

Eerder speelde zo’n zaak in Leiden, waar een promovendus met een religieus citaat zijn proefschrift wilde openen. “We hebben de reglementen aangescherpt”, zei een woordvoerder van de Leidse universiteit destijds. “De dankbetuigingen aan God en huisdieren liepen de spuigaten uit.” Maar die promovendus kreeg uiteindelijk gelijk en mocht zijn citaat toch gebruiken.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.