Pieper toch niet snelst benoemd

| Redactie

Roel Pieper is, voorzover na te gaan, toch niet de snelst benoemde professor van de UT. Dat blijkt uit een brief van oud-campusdecaan en emeritus hoogleraar J. Schuijer aan de redactie. Schuijer schrijft: 'Ik heb mijn eigen benoemingsdatum er nog eens op nagekeken. Het Koninklijk Besluit werd getekend op 19 december 1963. Terwijl de Rector Magnificus Designatus, de heer Berkhoff, mij op 20 oktober

Roel Pieper is, voorzover na te gaan, toch niet de snelst benoemde professor van de UT. Dat blijkt uit een brief van oud-campusdecaan en emeritus hoogleraar J. Schuijer aan de redactie. Schuijer schrijft: 'Ik heb mijn eigen benoemingsdatum er nog eens op nagekeken. Het Koninklijk Besluit werd getekend op 19 december 1963. Terwijl de Rector Magnificus Designatus, de heer Berkhoff, mij op 20 oktober telefonisch benaderde. Het ging om de functie van campusdecaan waar tevens een benoeming als hoogleraar aan vast- zat.'

De sollicitatiebrief die Schuijer 'voor de vorm' schreef was niet eerder dan 4 november in het bezit van de toenmalige Technische Hogeschool Twente. Daarna liet de benoeming nog een week of zes op zich wachten. Waarbij volgens Schuijer moet worden aangetekend dat zijn benoemingsprocedure twee stappen meer vergde dan de huidige. Namelijk die van de ministeriële goedkeuring én de ondertekening van het Koninklijk Besluit.

J. Schuijer

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.