Lintje voor Tjeerd Plomp

| Redactie

Prof.dr. Tjeerd Plomp ontving vorige week een koninklijke onderscheiding - hij werd Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw- toegekend wegens zijn bijzondere verdiensten voor de ontwikkeling en maatschappelijke erkenning van de onderwijskunde. Plomp kreeg het lintje bij zijn afscheid als hoogleraar curriculumtechnologie van de faculteit Toegepaste Onderwijskunde.

Tjeerd Plomp, die van huis-uit wiskundige is, geldt als een van de grondleggers van de faculteit TO in de jaren '70. Kenmerkend voor de UT-benadering van de onderwijskunde is een sterk ontwerpende en probleemoplossende benadering van onderwijsvraagstukken. Toegepaste Onderwijskunde bleek een van de eerste bijzonder succesvolle uitwerkingen van een ingenieursaanpak in de sociale wetenschappen. Wetenschappelijke disciplines als psychologie, pedagogiek en de klassieke onderwijskunde, maar ook moderne technische georinteerde disciplines als informatie- en communicatietechnologie en multimedia ontwikkeling worden geïntegreerd beoefend in de toegepaste onderwijskunde.

Ook buiten het universitaire onderzoek en onderwijs manifesteerde prof. Plomp zich als inspirator van grensverleggend onderwijskundig werk. Zo was hij als voorzitter van de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) een belangrijke trekker bij de totstandkoming van een internationale vergelijking van leerlingresultaten. Zoals de vergelijking van leerprestaties van scholieren in verschillende landen voor wiskunde en natuurwetenschappen; rapporten die met regelmaat van de klok de publiciteit halen omdat ze kritische uitspraken (kunnen) doen over het niveau van onderwijs in verschillende landen. Dit vergelijkend onderzoek vloeit voort uit een mede door Plomp geïnitieerde 'Third International Mathematics and Science Study' (TIMSS). Ook het onder zijn leiding uitgevoerde grootschalige internationale onderzoek naar 'Computers in Education' heeft veel waardering gekregen. De afgelopen jaren richtte Plomp zich met name op de onderwijsontwikkeling in Zuidelijk Afrika, onder meer door het opzetten van een onderwijskundefaculteit in Mozambique. In 1996 ontving Plomp een eredoctoraat van de Universiteit van Gent.

In de Nederlands onderwijspolitiek heeft Plomp ruimschoots erkenning verworven als beleidsadviseur van de minister van onderwijs over onderwijsvernieuwing, met name op het gebied van de invoering van informatie- en communicatietechnologie.

De Universiteit Twente blijft van de diensten van Plomp gebruik maken. Hij is benoemd tot hoogleraar internationale aspecten van onderwijs.

Tjeerd Plomp ontving zijn lintje vorige week uit handen van de Enschedese wethouder Marco Swart.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.