Tentamenstress krijgt studenten niet klein

| Leon Holweg

De tentamenweken zijn aangebroken en dat vergt het nodige van de studenten. U-Today maakte een rondje door de Vrijhof bibliotheek, de plek bij uitstek waar studerend UT samenklontert, en peilde de tentamenstress.

Isabel (18), eerstejaars student technische geneeskunde

‘Ik ben bezig met het programmeren in Matlab, een softwareprogramma voor wiskundige toepassingen. Het is nu nog vrij basaal, maar toch is dit vak voor ons als eerstejaars al vrij pittig. We kennen het programma nog niet zo goed. Ik kan alleen maar hopen dat ik het ga halen. Ik begin de druk en stress al een beetje te voelen. Volgende week heb ik nog twee herkansingen, voor de vakken Meten van Signalen en Dynamische Systemen. Hier haalde ik in dikke onvoldoendes voor. Ik vermoed dat ik er verkeerd leerde. Ik gooi het nu over een andere boeg en heb er vertrouwen in dat het goed komt.’

Iris (21), derdejaars student biomedische technologie

‘Ik ben aan het leren voor het tentamen van morgen, Vastestoffysica. Ik ervaar lichte stress, maar denk desondanks dat ik het tentamen ga halen. Acht weken geleden ben ik begonnen met mijn minor bij de studie technische natuurkunde. Ik heb hiervan volgende week ook een tentamen, namelijk Statistische Fysica. Ik loop flink achter omdat de TN’ers hier al een hele module over hebben gehad. Het is flink aanpoten voor mij.’

Roberto Venezian, student Biomedical Engineering

‘Ik zit in het eerste jaar van zijn masterstudie Biomedical Engineering. Ik ben bezig met een oefententamen van Human Movement Control. Later vandaag heb ik daar een tentamen van. Eerlijk gezegd gaat het best goed. Ik denk dat ik voor dit tentamen zeker een voldoende haal. Volgende week heb ik nóg een tentamen, Biomechanics of Human Movement. Of ik stress ervaar? Ja wel, dit wordt versterkt omdat ik niet op tijd kon beginnen met leren voor mijn tentamens. Afgelopen kwartiel deed ik veel projecten. Ik kon hierdoor twee weken van tevoren pas écht beginnen met leren. Ik voel dan ook wel enige druk. En dat is nog steeds niet alles. Ik heb ook een project dat ik nog af moet ronden. Maar, het is ook weer niet het einde van de wereld als ik een tentamen niet haal. Bovendien heb ik het vorig kwartiel gewoon goed gedaan.’

Julian (19), eerstejaarsstudent werktuigbouwkunde

‘Ik moet nog veel doen en het tentamen is morgen al! Toch denk ik dat het goed komt. Ik ben inmiddels écht begonnen met leren. In het begin was dat wel anders. Ik woon in een studentenhuis, en daar krijg je te maken met een boel afleiding. De verleiding om te blijven kletsen met de huisgenoten, of een spelletje te spelen op de computer, ligt altijd op de loer. Hoe ik studeer? Ik neem gewoon alle slides door en maak er aantekeningen van. Dat werkt goed voor mij. Daarnaast maak ik ook oefententamens. Of ik nog tips en tricks heb? Daarvoor heb ik geen ingewikkelde of originele methodes. Het klinkt misschien cliché, maar je moet er gewoon voor gaan zitten.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.