Waarom leren voor een tentamen als je nog een herkansing hebt?

| HOP, Josefine van Enk

Studenten stoppen minder tijd in de voorbereiding van een tentamen als er een herkansingsmogelijkheid is. Maar er zijn wel manieren om die ‘perverse prikkel’ te verminderen, blijkt uit onderzoek van promovendus Rob Nijenkamp.

Hertentamens zijn in het hoger onderwijs vanzelfsprekend. Maar het zorgt er volgens eerder onderzoek voor dat studenten hun eerste tentamen minder goed voorbereiden. De kans dat ze zakken is daardoor groter. Hoe kan dat ‘herkansingseffect’ worden tegengegaan, wilde promovendus bij de Rijksuniversiteit Groningen Rob Nijenkamp weten.  

Hij onderzocht aan de hand van vragenlijsten de studiestrategieën van eerstejaars studenten psychologie. En inderdaad: ze sorteren bij het leren al voor op de herkansingsmogelijkheid en stoppen minder tijd en moeite in de voorbereiding van het eerste tentamen.  

Minimumcijfer 

Die perverse prikkel kan niet helemaal worden tegengaan, maar er zijn wel manieren om hem te verminderen, ontdekte Nijenkamp. Het helpt als studenten alleen een herkansing krijgen als ze voor hun eerste tentamen een minimumcijfer van bijvoorbeeld een vier moeten halen. Dat werkt een serieuze voorbereiding voor het eerste tentamen in de hand.  

Een andere mogelijkheid is zorgen dat er meer tijd zit tussen het tentamen en de herkansing. 

De lesstof is tegen de tijd van de herkansing dan dusdanig weggezakt dat studenten weten dat ze weer helemaal opnieuw de studieboeken in moet duiken om het tentamen alsnog te halen. Ook daardoor wordt een herkansing minder aantrekkelijk.  

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.