‘Eén campus maken van Kennispark en UT’

| Rik Visschedijk

Verschillende UT’ers zetten momenteel de puntjes op de i van Shaping2030, de nieuwe koers van de UT. Ook de buitenwacht denkt mee. In deze serie ‘Van buiten naar binnen’ vertellen vijf prominenten daarover. In deze tweede aflevering: Anne-Wil Lucas, gebiedsdirecteur Kennispark.

Photo by: Willem van Walderveen

‘De UT staat bekend als de ondernemende universiteit, en dat is een waarde die je niet zomaar moet opgeven. Andere universiteiten hebben een flinke inhaalslag gemaakt op ondernemerschap, maar in Twente zijn we nog steeds koploper op het gebied van spinouts. Dat mag niet op de achtergrond raken.’

Mensen voorop

‘Dat de UT een people first-university wil zijn, is een mooie ontwikkeling. Kijk, dat de universiteit aan valorisatie doet, dat weten we wel. Maar als de UT echt mensen vooropstelt, boven ‘het systeem’, dan biedt dat enorme kansen. Ik denk aan studenten die extra vakken ondernemerschap willen volgen, zodat ze hulp krijgen om hun bedrijf op te starten. Of ondersteuning voor PhD’ers, die niet alleen een proefschrift willen opleveren maar hun slimme oplossing naar de markt willen brengen. Het zou mooi zijn als daar extra tijd en ruimte voor komt. Maar ik zie people first ook breder. Het betekent dat je niet de technologie, maar de vraag uit de samenleving centraal stelt. Nu zie je wel eens onderzoekers die een startup beginnen met technologie waar eigenlijk niemand echt op zit te wachten. Als je studenten en onderzoekers uitdaagt met oplossingen voor echte problemen te komen, wordt ook de slagingskans en financierbaarheid van spinouts en startups uit de UT groter.’

Grens overbruggen

‘Het Kennispark is volop in ontwikkeling. We moeten echt de grens tussen de campus en het bedrijventerrein overbruggen. Letterlijk en figuurlijk. We willen veel meer interactie tussen de studenten en het bedrijfsleven. Want studenten kunnen de bedrijven op Kennispark inspireren en aan nieuwe ideeën helpen. Tegelijkertijd kunnen bedrijven uitdagingen vanuit de praktijk bij studenten neerleggen, bijvoorbeeld door stageplaatsen en onderzoeksopdrachten aan te bieden. De onlangs vastgestelde structuurvisie moet voor de fysieke verbinding zorgen tussen beide zijden van de straat: het Kennispark krijgt een campusuitstraling en de oversteek over de Hengelosestraat wordt makkelijker.’

Bedrijfsleven moet handschoen oppakken

‘Bij het bedrijfsleven op het Kennispark ligt natuurlijk ook een rol om dat campusgevoel naar de overkant te halen. Ik sprak laatst een internationale University College ATLAS-student, die niets liever wil dan in Twente blijven. Maar hij komt bij de bedrijven niet binnen, omdat hij geen Nederlands spreekt. Die huiverigheid bij de ondernemers om internationale studenten aan te nemen moet weg. Wees niet bang voor een beetje Engels op de werkvloer. We zetten daarin stappen, zo wordt de wekelijkse free lunch Friday, waar bedrijven en studenten elkaar ontmoeten, door internationale studenten goed bezocht. Maar er is een wereld te winnen.’

Nu actie ondernemen

‘De uitdagingen liggen de komende jaren op twee fronten. We pakken het fysieke terrein aan, zodat we één grote gemeenschappelijk campus krijgen. Maar we werken ook aan het versterken van de community. Daarvoor zetten we gemeente, universiteit en bedrijfsleven bij elkaar om die verbinding te maken. We hebben daarvoor niet tot 2030, het moet veel sneller. De technologische ontwikkelingen gaan zó rap. Als we dit ecosysteem van universiteit, bedrijfsleven en overheid willen behouden en uitbouwen, moeten we nu actie ondernemen en samenwerken om Kennispark een fysieke en inhoudelijke opknapbeurt te geven. De nieuwe strategie van de UT kan daar zeker bij helpen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.