‘Ik pleit voor een opendeurenstelsel’

| Jelle Posthuma

Verschillende UT’ers zetten momenteel de puntjes op de i van Shaping2030, de nieuwe koers van de UT. Ook de buitenwacht denkt mee. In deze serie ‘Van buiten naar binnen’ vertellen vijf prominenten daarover. In deze vijfde, en tevens laatste, aflevering: Anka Mulder, voorzitter van het college van bestuur van Saxion.

‘De samenwerking tussen Saxion en UT wordt steeds intensiever, merk ik. En ik hoop dat we alleen nog maar meer gaan samenwerken. Wat al heel goed gaat, is het verwijzen van studenten. Ze kunnen dankzij het project ‘wisselstroom’ gemakkelijk de overstap maken van de UT naar Saxion, of andersom. Zo kan een student, zonder studievertraging, van onderwijstraject veranderen.’

Concurrentie

‘Voor verdere samenwerking moeten we denken vanuit de kracht van de verschillende onderwijsinstellingen. De UT is regionaal, maar vooral ook internationaal gepositioneerd. Voor Saxion ligt dat anders. Daar staat de regio bijna volledig centraal. De relatie met mkb’ers in de regio is erg goed door stages en werkveldcommissies. Deze contacten kunnen de UT helpen. Een ander verschil is ons onderzoek, dat heel praktijkgericht is. Wij hebben veel baat bij het fundamentele onderzoek dat aan de UT wordt verricht. Zo kunnen we elkaar versterken.’

‘Ik zie de UT absoluut niet als concurrentie. Als wij elkaar het licht in de ogen gunnen, versterkt dat de regio. Geen idee of onze stadscampus een knipoog is naar de UT-campus buiten de stad. Het heeft volgens mij niet zoveel met de UT te maken. Saxion ligt midden in de stad, en dat is vooral logistiek heel handig, want een groot deel van onze studenten moet van buiten Enschede komen, in tegenstelling tot de UT-studenten. Vandaar de term stadscampus.’

Opendeurstelsel

‘In Nederland hebben we een binair onderwijsstelsel, dat wil zeggen dat er onderscheid wordt gemaakt tussen wetenschappelijk onderwijs (wo) en hoger beroepsonderwijs (hbo). In de Angelsaksische landen wordt dit onderscheid niet gemaakt. De discussie over hoe je het onderwijssysteem precies moet inrichten, zie je in alle landen met een binair stelsel. Mijn voorstel is om de maatschappij centraal te stellen, in plaats van het belang van de instellingen. Nu is het binaire onderscheid nog strak en rigide en dat dient de maatschappij niet.’

‘Ik pleit daarom voor een opendeurenstelsel. Een hbo-student die een master aan de universiteit wil volgen, moet eerst een premaster doen en verliest kostbare tijd. Waarom maken we het niet makkelijker? Maak switchen eenvoudig en laat studenten vakken kiezen van de universiteit én de hogeschool. Creëer meerdere smaken in het onderwijsstelsel. Een binair stelsel heeft nullen en enen. Laten we wat meer getallen toestaan in de toekomst.’

‘Het opendeurenstelsel geldt ook voor onderzoek. Ik zie onderzoek als een continuüm. Op de UT wordt niet alleen fundamenteel onderzoek gedaan, het is ook toepassingsgericht. De hogescholen zijn bij uitstek de plaats voor toepassingsgericht onderzoek. Daarom liggen er veel kansen voor samenwerking tussen UT- en Saxiononderzoekers, bijvoorbeeld door gezamenlijke onderzoeksvoorstellen te schrijven. We moeten kijken naar de kracht van de verschillende instellingen, niet in termen van concurrentie. Daar hoort het ROC trouwens ook bij.’

‘De UT is van essentieel belang voor de regio Twente, en voor de stad Enschede. Daarom wens ik de universiteit – om vele redenen – alle succes toe. Ik hoop vooral dat het aantal studenten gestaag blijf groeien, ieder jaar weer een klein beetje meer, wat cruciaal is voor de aanvoer van talent naar Oost-Nederland.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.