Zeven opmerkelijke cijfers in het jaarverslag 2023

| Rense Kuipers

Het is jaarlijks een moloch van een document, het jaarverslag van de UT. U-Today spitte door het verslag van 239 pagina’s, op zoek naar de meest opvallende en opmerkelijke cijfers. Van 26 ongelukken tot 60 euro declareren.

‘De uitvoering van het rookbeleid op de campus is grotendeels succesvol, met 99% naleving', schrijft de UT in haar jaarverslag.

99 procent

Het staat er zwart-op-wit: ‘De uitvoering van het rookbeleid op de campus is grotendeels succesvol, met 99% naleving. Een kleine groep houdt zich niet aan het verbod’. Het percentage wordt niet verder onderbouwd, want 99 procent naleving geeft wat ruimte voor interpretatie. Houdt 99 procent van de rokende UT-populatie zich aan het rookverbod? Of overtreedt 1 procent van de totale UT-gemeenschap de rookregels? Een snelle rekensom en je komt uit op 163 nicotinemuiters. Het lijkt een uit de lucht gegrepen percentage, al helemaal voor degenen die zich dagelijks door een rookwalm en zee van uitgedrukte peuken een weg baant naar de universiteitsbibliotheek.

61 procent

De UT klopt zichzelf in het jaarverslag op de borst als zijnde een internationale netwerkuniversiteit. Dat uit zich in de cijfers; bij 61 procent van de UT-publicaties was tenminste één auteur van een organisatie buiten Nederland verbonden. Een opvallende statistiek: enig idee met welke buitenlandse organisatie de UT het meest co-publiceert? Het is niet één van de drie ‘strategische partners’. Nee, het is het Franse Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Net als in 2022.

100 duizend euro

Via het Universiteitsfonds Twente kan de UT nog weleens rekenen op enkele gulle gevers. Wat heet. Een ‘bijzondere donateur’ is een echtpaar dat jaarlijks 30 duizend euro schonk aan het onderzoek van hoogleraren Michel van Putten en Jeannette Hofmeijer, naar het voorkomen en herstellen van hersenschade bij zuurstoftekort. Afgelopen jaar verhoogde dit echtpaar hun bijdrage naar 100 duizend euro.

66 procent

66 procent van de bachelorstudenten rondde hun studie in vier jaar af. Dat percentage lag de afgelopen jaren hoger. In 2019 en 2020 lag het zogeheten bachelorrendement op 72 procent. In 2021 was het 73 procent. Daarna ging het naar 71 procent en – in 2023 – 66 procent. Het zal ongetwijfeld te vroeg zijn om een trend te ontwaren – en mogelijk is het een after-corona-dipje. Tegelijkertijd is het voor de UT gezien de financiële situatie alle hens aan dek om het bachelorrendement op te krikken. Aan de andere kant, wie in oude jaarverslagen duikt, ziet dat in 2010 het bachelorrendement op slechts 39 procent lag. Daar maakte toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra een einde aan, met zijn prestatieafspraken.

752.091 euro

Het college van bestuur flirtte onlangs al met het snijden in activismebeurzen, tot onbegrip van de actieve student. Maar wat kosten die activismebeurzen de UT eigenlijk? Ook dat wordt inzichtelijk in het jaarverslag. Nog niet voor 2023, want activismebeurzen worden achteraf per kalenderjaar uitbetaald. Maar wel over 2022: verdeeld over 1141 aanvragen keerde de UT 752.091 euro uit. Een snel rekensommetje: een bestuursjaar kost de UT per student 659 euro.

60 euro

Weinigen zullen zich zo op de vingers gekeken voelen als het college van bestuur van een universiteit. Immers, ze zijn gebonden aan de ‘Handreiking verantwoording declaraties bestuurders’, oftewel: elke creditcardbetaling, factuur, vaste vergoeding, reiskosten of andere bonnetjes moeten verantwoord worden. Zo krijgen alle collegeleden een vaste representatiekostenvergoeding van 2724 euro en opgeteld maakte het CvB zo’n 65 duizend euro aan reiskosten. Bij de overige kosten zien we een uiteenlopend declaratiepatroon: 5015 euro van collegevoorzitter Vinod Subramaniam, 0 euro die vicevoorzitter Machteld Roos declareerde en 60 euro van rector Tom Veldkamp.

26 ongelukken

De UT heeft een heel leger aan bedrijfshulpverleners, welgeteld 160 medewerkers en meer dan vierhonderd studenten. Het aantal ongevallen bleef vorig jaar beperkt tot 26, zo staat in het jaarverslag. Dat waren vijf gevaarlijke situaties, drie bijna-ongevallen, één prikongeval, tien arbeidsongevallen, één melding van agressie en geweld en één verkeersongeval. En nog eens vier overige ongelukken.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.