Tom Veldkamp ook komende vier jaar rector UT

| Redactie

Rector magnificus Tom Veldkamp is door de raad van toezicht voor een tweede termijn herbenoemd. Hij tekent daarmee voor nog eens vier jaar bij als rector van de UT.

Veldkamp staat qua bestuursstijl bekend als ‘stabiel, betrokken en degelijk’.  Maar ook liet hij weten niet graag in het middelpunt van de belangstelling te gaan. Hij werd in november 2020 benoemd tot rector magnificus en startte in een turbulente tijd, volop in de coronaperiode. Zijn termijn van vier jaar zou in het najaar aflopen, maar is nu dus al verlengd.

Waar staat de UT over vier jaar, aan het eind van zijn eerste termijn?, luidde de vraag in een van zijn eerste interviews met U-Today.  Veldkamp in 2020: ‘Ik hoop dat we een universiteit hebben waar mensen zich thuisvoelen. Waar het kunstmatige verschil tussen onderwijs en onderzoek verkleind is en waar we challenge-based aan zinvolle onderwerpen werken. Dat verbindt ons met de maatschappij.’

Veldkamp liet zich soms van een uitgesproken kant zien, of het nou ging om klachten over een huisartsenpraktijk of het voeren van het maatschappelijke debat.

De rector zette zich ook in voor het verstevigen van de ‘vierde poot van de UT-tafel’: lifelong learning’. Veldkamp: ‘Ik durf te stellen dat lifelong learning dan net zo belangrijk is als ons initiële onderwijs. Anders hebben we iets niet goed gedaan. Ik heb alle vertrouwen in een goede uitvoering.' 

Collegevoorzitter Vinod Subramaniam en vicevoorzitter Machteld Roos maken vanaf september 2021 deel uit het college van bestuur. Hun termijn loopt tot medio 2025. Het is nog niet bekend of ook zij langer aan de UT verbonden blijven.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.