Medewerker geeft UT opnieuw ruime voldoende, ondanks gestegen werkdruk

| Rense Kuipers

De UT krijgt een 7.4 als ‘rapportcijfer’ van haar medewerkers, maar bijna de helft van hen kampt met hoge of veel te hoge werkdruk. Het welzijnsonderzoek voor medewerkers was dit jaar anders van opzet, maar de uitkomsten zijn in lijn met die van voorgaande jaren.

Photo by: RIKKERT HARINK

In totaal 1709 UT-medewerkers vulden afgelopen november het welzijnsonderzoek in, opgesteld door de HR-afdeling en de Human Resources Management-vakgroep. De opzet was dit jaar anders. ‘De aanleiding daarvoor was om uitkomsten te krijgen die ons vanuit human resources meer houvast zouden geven voor verbetering. Bovendien biedt het mogelijkheden voor faculteiten en diensten om beter van elkaar te leren op basis van de uitkomsten’, licht HR-directeur Hans Oeloff toe.

Scores

Die nieuwe opzet zorgt ervoor dat veel uitkomsten niet één-op-één te vergelijken zijn met de welzijnsonderzoeken van afgelopen jaren. Wat wel terugkomt is een algemene tevredenheidsscore. Gemiddeld komt de UT uit op een score van 7.39 (uit 10), met General Affairs met een 8.5 als positieve uitschieter en de faculteit BMS met een 6.83 als negatieve uitschieter. ‘Afgerond een 7.4 – een tiende lager dan vorig jaar’, zegt Oeloff, die niet ontevreden is. ‘Ondanks dat er van alles aan de hand was in de maatschappij en rondom de financiële situatie op de UT is deze score zeer behoorlijk.’

Daarnaast staan andere scores in het rapport. De mate van vertrouwen in de UT als werkgever krijgt een 7.03 uit 10. En de ‘Net Promotor Score’ – zou een medewerker de UT als werkgever aanbevelen bij een vriend krijgt een 7.39 uit 10. Bij beide geven GA-medewerkers de hoogste score en BMS-medewerkers de laagste.

Ook zijn de resultaten opgesplitst in functiegroepen, waarbij de relatieve ontevredenheid onder universitair docenten (UD’s) opvalt. Op tevredenheid, vertrouwen en de ‘Net Promotor Score’ geven de UD’s de universiteit een 6.26, 5.76 en 6.21. ‘Het is misschien deels te verklaren vanwege de posities die de UD’s hebben, aan het begin van hun carrière met misschien wat minder autonomie. Maar de scores nopen tot nadere verdieping’, zegt Oeloff.

Werkdruk

De tevredenheid over human resources krijgt een 3,54 uit 5. Medewerkers zijn niet onverdeeld tevreden over de erkenning en waardering voor hun prestaties en de dialoog over ervaren werkdruk. Die werkdruk is namelijk gestegen ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar vond 29 procent van de medewerkers de werkdruk te hoog en 8 procent de werkdruk veel te hoog. Dit jaar is dat toegenomen naar 39 om 10 procent. Het aantal overuren bleef redelijk gelijk aan vorig jaar; 24 procent van de UT-medewerkers draait per week minimaal zes overuren.

‘Zulke cijfers hebben onze aandacht’, zegt Oeloff. ‘Het belangrijkste – nog los van het gehele instrumentarium dat we aanbieden – is om je werkdruk te bespreken met collega’s en leidinggevende en daar ook goede afspraken over te maken. Het lost wellicht niet alles op, maar het is goed om het op z’n minst bespreekbaar te maken.’

Uitspreken

Ook dát is gemeten in het onderzoek, ‘Employees’ speak-up behaviour’. Die krijgt een score van 3.42 uit 5. ‘Het gaat om de mate waarin iemand zich comfortabel voelt om ideeën, zorgen of feedback uit te spreken, zonder dat ze bang zijn dat dit negatieve consequenties heeft. Dat zouden mensen zeker meer mogen doen. Aan zo’n cultuur willen we wel verder bouwen hier.’

Dat heeft te maken met het thema sociale veiligheid, waarover de TU Delft recentelijk onder vuur kwam te liggen bij de Onderwijsinspectie. ‘Natuurlijk zien we bij ons genoeg verbeter- en aanknopingspunten, maar over het algemeen zien de resultaten van dit onderzoek er goed uit’, zegt Oeloff. Uitsluiten dat Delftse incidenten op de UT plaatsvinden kan hij niet. ‘We hebben een grote organisatie met duizenden medewerkers en studenten. Incidenten zullen er altijd zijn, maar we hebben het nodige georganiseerd qua hulpstructuur. Ik hoop dat mensen tijdig gebruikmaken van die structuur.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.