Stuurgroep Kick-In: geen introductiekamp meer

| Rense Kuipers

Geen introductiekampen meer tijdens de opleidingsprogramma’s van de Kick-In. Dat is het advies van de Kick-In stuurgroep, die vindt dat een programma op de campus beter past bij de doelen van de introductie en ‘de huidige tijdsgeest’.

Photo by: RIKKERT HARINK

Als het aan de stuurgroep van de Kick-In ligt, gaat er een streep door de introductiekampen. ‘Dat is het advies dat naar studieverenigingen is gegaan’, bevestigt Justus Straus, die namens de Student Union in de stuurgroep zit. ‘We adviseren om een programma op de campus aan te bieden, met activiteiten van meer vrijblijvende aard.’

‘Sociaal onveilige situaties’

De argumenten, zoals in de mail naar studieverenigingen geschetst staan: de introductiekampen dragen niet direct bij om studenten kennis te laten maken met hun studieomgeving, ze hebben een ‘mogelijk verhoogd risico op sociaal onveilige situaties’ en de kampen zijn een van de meest intensieve onderdelen van de Kick-In.

Mocht een opleiding alsnog een kamp willen organiseren, moet de desbetreffende opleidingsdirecteur aantonen richting de stuurgroep dat het kamp bijdraagt aan de doelen van de curriculaire Kick-In, het op een sociaal veilige manier georganiseerd wordt en dat het programma niet te intensief wordt.

Column

Straus geeft aan dat de kampen al langer een punt van discussie waren binnen de stuurgroep, maar dat de U-Today-column van Lars van de Zandschulp het ‘in een stroomversnelling heeft gezet’. Mede als gevolg van die ‘Strafkamp’-column besloot studievereniging Paradoks onlangs om hun introductiekamp te schrappen.

Tijdsgeest

Of alle opleidingen het voorbeeld van Paradoks gaan volgen, is nog onduidelijk. Maar, zegt Straus: ‘Een programma op de campus is het beste voor studenten en past beter bij de doelen van de introductieperiode.’

Ook noemt Straus ‘de huidige tijdsgeest’ als argument voor ‘activiteiten van meer vrijblijvende aard’. ‘Er is een belangrijk verschil ten opzichte van bijvoorbeeld de trajecten van een studentenvereniging. Dan kiest iemand er bewust zelf voor om lid te worden en deel te nemen. Dat is wat anders dan kennismaken met je opleiding.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.