Paradoks schrapt introductiekamp na Strafkamp-column

| Rense Kuipers

Voor de komende Kick-In gaat er een streep door het introductiekamp van studievereniging Paradoks. Aanleiding is onder andere een column van U-Today-studentredacteur Lars van de Zandschulp, die het nodige stof deed opwaaien.

Archiefbeeld U-Today: een cantus tijdens de Master Kick-In (2019), ter illustratie.

Tijdens de Kick-In van 2023 belandde het draaiboek voor het introductiekamp van studievereniging Paradoks op straat. In dat draaiboek stonden instructies over het wekken van deelnemers om 7 uur ’s ochtends en het ‘schoonspuiten van kiddo’s’. Bij het organiseren van een cantus – een studentikoos zing- en drinkfeest, golden de volgende instructies: ‘douches afsluiten’, ‘tafels/banken bij uitgang (voor uitrennende kiddo’s)’, ‘buiten de tent staan en opletten dat kiddo’s niet ontsnappen’ en ‘… gaat los met de tuinslang op de kiddo’s!’.

Debuutcolumn

Die uitgelekte instructies waren aanleiding voor Lars van de Zandschulp om bij zijn debuutcolumn voor U-Today te schrijven over het ‘Strafkamp’ van Paradoks. Na de eerste dagen van de centrale Kick-In vindt er een opleidingsprogramma plaats voor de eerstejaars, waarbij de studieverenigingen doorgaans het programma verzorgen. Voor de opleidingen technische geneeskunde en biomedische technologie ligt dat in handen van Paradoks. Met de woorden van Van de Zandschulp: ‘Vooral het Paradokskamp voor TG en BMT staat al sinds jaar en dag officieus bekend als Het Strafkamp.’

Opleidingsdirecteuren Katja Haijkens (biomedische technologie) en Jasper Homminga (technische geneeskunde) voerden verschillende gesprekken met Paradoks en studenten die leidden tot een aantal veranderingen in het programma voor de komende Kick-In. ‘Waaronder het afschaffen van het introductiekamp’, aldus de opleidingsdirecteuren.

Stroomversnelling

Volgens de opleidingsdirecteuren was de studievereniging al voor de zomer bezig met het aanpassen van het introductieprogramma. ‘De column heeft er wel voor gezorgd dat dit in een stroomversnelling raakte. Nu ligt er een plan klaar dat door de Paradoks Kick-in 2024 commissie in een draaiboek wordt gegoten. Dit wordt ondersteund door de opleidingen.’

Dat bevestigt secretaris Femke Vrolijk van de studievereniging. ‘In de zomer van 2023 is de werkgroep Paradoks Introductie Tijd opgericht. Deze werkgroep was belast met het heroverwegen van de introductieperiode. De twee hoofdredenen waren enerzijds financieel, waarbij Paradoks niet langer in staat was het kamp te bekostigen. Anderzijds streeft Paradoks ernaar om beter te voldoen aan de vereisten van de Kick-In en wilden we een vernieuwd plan opstellen waarbij de campus en de opleiding meer aandacht krijgen.’

Rode lijst

‘De nieuwe plannen zijn gebaseerd op ervaringen van deelnemers, input vanuit de opleiding en klachten over het kamp’, zo staat geschreven in het adviesdocument. In dat document is een ‘groene lijst’ en een ‘rode lijst’ opgenomen. Oftewel activiteiten die wel en niet georganiseerd kunnen worden. Op die rode lijst staan een cantus, het uit bed drillen van deelnemers, overnachtingen, activiteiten waarbij de activiteit draait om het drinken van alcohol en niet-vrijblijvende activiteiten.

De concrete invulling van het nieuwe programma is nog niet in beton gegoten. Wel is duidelijk dat het Paradoks-programma tijdens de komende Kick-In plaatsvindt op de campus en dat de activiteiten laagdrempelig en vrijblijvend van aard zijn. Het programma van de opleidingsdagen komt ook op de website van de Kick-In te staan, ‘zodat aankomende deelnemers weten waar ze zich voor inschrijven’.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.