Maak lerarenopleiding gratis, zegt AOb

In de aanloop naar een nieuw kabinet pleit onderwijsvakbond AOb voor het gratis maken van lerarenopleidingen. Dat kan het lerarentekort helpen terugdringen, denkt AOb-voorzitter Tamar van Gelder.

Het lerarentekort is nog lang niet weg. In het basis- en voortgezet onderwijs worden nog duizenden mensen gezocht en in december voorspelde het ministerie van Onderwijs nog dat de tekorten de komende tien jaar waarschijnlijk niet zullen afnemen. Voor tekortvakken stijgt het gebrek aan leraren zelfs nog verder, denkt het ministerie.

Van Gelder noemt het daarom 'een no-brainer' dat lerarenopleidingen gratis moeten worden. 'Zeker voor mensen die al werken en overwegen leraar te worden, moet het heel eenvoudig en goedkoop worden gemaakt', zegt Van Gelder.

Studenten van lerarenopleidingen betaalden niet alleen in hun eerste studiejaar het halve collegegeld, maar ook in hun tweede. Met dat voordeeltje probeerde het vorige kabinet de studie aantrekkelijker te maken.

Bureau Berenschot concludeerde al in 2021 dat de maatregel geen extra studenten opleverde. Nu er weer een basisbeurs is, gaat de halvering van het collegegeld vervallen. Volgend studiejaar betalen dus studenten het volle tarief van 2.530 euro.

De AOb pleit er dus voor lerarenopleidingen helemaal gratis te maken. Wat dat ‘kost’ hangt af van de manier waarop je ertegenaan kijkt, stelt de vakbond. Als het lerarentekort zwak onderwijs oplevert, zijn daar immers ook kosten aan verbonden.

Ook de beroepsvereniging van verpleegkundigen opperde een half jaar geleden om het collegegeld voor de opleidingen verpleegkunde te schrappen vanwege het tekort aan verpleegkundigen. Zulke ingrepen zijn nog niet gangbaar.

VVD en SP reageerden destijds geïnteresseerd in het voorstel van de verpleegkundigen. Minister Dijkgraaf reageerde terughoudend, want het is een dure maatregel. Sowieso wil hij er geen beslissing over nemen, nu het kabinet demissionair is.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.