Verkiezingen: SP wil een hogere basisbeurs

De basisbeurs mag van de SP veel rianter. Verder wil de partij minder internationale studenten en meer zekerheid voor wetenschappers, blijkt uit het concept-verkiezingsprogramma.

Na de VVD presenteert ook de Socialistische Partij (SP) het programma voor de verkiezingen van dit najaar. Het begint met een kleine terugblik op de eigen successen. 'Met studenten verzetten wij ons tegen de afschaffing van de basisbeurs en zorgden we ervoor dat er weer een studiebeurs kwam.'

Maar de partij, die zich de afgelopen jaren inderdaad hard heeft gemaakt voor de herinvoering van de basisbeurs, wil dit jaar meer. Als het aan de socialisten ligt moet 'iedereen die dat wil en kan zonder belemmeringen, en zonder zichzelf in de schulden te steken, kunnen studeren. Alle studenten krijgen een hogere studiebeurs, zodat ze meer tijd hebben om te studeren'. Daarmee bedoelt de SP ook volwassenen die zich willen laten bijscholen.

Minder internationals

Maar onder ‘iedereen’ vallen volgens de SP niet de buitenlandse studenten. 'Het aantal studenten uit het buitenland is de afgelopen jaren veel te hard gestegen en moet worden be­perkt, om opleidingen en studentenhuisvesting voor jongeren uit Nederland toegankelijk te houden.'

Ook moet volgens de partij iedere studie 'volledig in het Nederlands te volgen en te voltooien zijn'. Dat wil niet zeggen dat Engelstalig onderwijs verboden zou moeten worden; daar zegt de partij niets over.

Wetenschapsinvesteringen

Volgens de SP moet er verder flink geïnvesteerd worden in wetenschappers en hun onderzoek. Er zouden meer vaste aanstellingen moeten komen en meer waarborgen voor onafhankelijk onderzoek.

Externe opdrachtgevers mogen nog wel, zolang die bedrijven, overheden en instanties geen invloed mogen uitoefenen op onderzoek en de artikelen gratis toegankelijk zijn. Zulk onderzoek kan worden bekostigd met een fonds 'waarin bedrijven opdrach­ten kunnen aanbieden, zonder dat er nog een directe band is tussen het bedrijf en de onderzoeker'.

Op 23 september zullen de SP-leden het definitieve verkiezingsprogramma vaststellen op een congres.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.