Subramaniam: ‘Niet laten verlammen door onzeker politiek perspectief’

| Stan Waning

Vinod Subramaniam reageerde met een brief aan de UT-gemeenschap op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. De collegevoorzitter geeft daarin aan bezorgd te zijn, maar benadrukt dat de UT ‘een open en inclusieve gemeenschap is en blijft’.

Photo by: Fokke Eenhoorn
Vinod Subramaniam.

Na het bekend worden van de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen gisteravond, hebben we heel veel reacties uit onze gemeenschap gehoord en gezien. De verkiezingsuitslag impliceert mogelijke politieke veranderingen die niet passen bij hoe velen van ons naar de wereld kijken. We staan als universiteit voor een open, diverse en inclusieve gemeenschap, met de blik naar buiten. We zijn bezorgd over de gevolgen voor het hoger onderwijs in het algemeen en over de gevoelens binnen onze gemeenschap’, opent Subramaniam zijn boodschap.

Hij geeft aan dat het college van bestuur merkt dat de uitslagen van veel mensen in de UT-gemeenschap emotioneel raakt. ‘In het bijzonder onze internationale gemeenschap. Ze voelen zich soms minder welkom, een gevoel dat reeds is aangewakkerd in de huidige internationaliseringsdiscussie. Een recente enquête bij U-Today bevestigde dat beeld.’

Pijn

Subramaniam, geboren in India, gaat in de brief ook in op zijn eigen achtergrond. ‘Het is een gevoel dat ik herken en waarvan het pijn doet te moeten constateren dat dat voor anderen ook geldt. Ik ben een nieuwe Nederlander, pas acht jaar. Ondanks de steun die ik voel bij collega-universiteitsbestuurders – ik ben de enige met een niet-westerse migratieachtergrond – voelt het soms toch anders. En op momenten als deze nog meer. Het is mijn realiteit die ik een plek moet geven, hoe moeilijk ook. En met mij velen. Laten we er als UT’ers vooral ook voor elkaar zijn op zulke momenten.’

De collegevoorzitter benadrukt dat de UT ‘een open en inclusieve gemeenschap is en blijft, waarin iedereen welkom en gelijk is. Dat is een waarde waar we niet aan tornen. Samen staan we op tegen uitsluiting en zorgen we er voor dat het maatschappelijk en politiek debat ons niet van elkaar verwijdert.’

Lastig te begrijpen

Subramaniam loopt in zijn brief ook vooruit op gevolgen voor de kerntaken van de UT. ‘We zien dat een aantal partijen het goed doet, die niet per se de waarde van onderwijs en wetenschap voor onze samenleving onderkent. Een aantal stelt verregaande bezuinigingen voor op de financiering van onderwijs, wetenschap en innovatie. Zulke keuzes zijn vanuit maatschappelijk belang lastig te begrijpen.’

De CvB-voorzitter sluit hoopvol af: ‘Het is belangrijk om ons niet te laten verlammen door dit onzekere politieke perspectief, maar juist samen krachtig onze maatschappelijke waarde van de UT te blijven vergroten en met trots uit te dragen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.