UT ‘ernstig bezorgd’ na debat internationalisering

| Stan Waning

De UT maakt zich ernstige zorgen over de uitkomst van het debat van afgelopen week over internationalisering. Collegevoorzitter Vinod Subramaniam riep tijdens de universiteitsraad studenten op zich uit te spreken. Rector Tom Veldkamp inventariseert vooruitlopend op het wetsvoorstel de opleidingen.

‘Als ik één woord mag gebruiken om de nasmaak van het debat samen te vatten, dan is het bezorgdheid. Ernstige bezorgdheid zelfs’, begon Subramaniam zijn monoloog. ‘Als CvB waarderen wij de internationalisering enorm. Zonder de bijdrages van internationale studenten en collega’s zouden we niet de universiteit zijn die we vandaag de dag zijn.’

Na het debat van donderdag twijfelt Subramaniam er niet meer aan dat minister Dijkgraaf gaat ingrijpen, ook al zijn de details nog niet bekend. ‘Er komen wetten en wij proberen die te beïnvloeden. De vraag is hoe we dat gaan doen zonder onze visie en waarden los te laten.’ Veldkamp vulde hem aan: ‘Onze visie en waarden blijven leidend. Wij blijven the most welcoming university, ook voor internationale studenten en medewerkers.’

Existentieel belang

Ondanks dat nobele streven vreest het college van bestuur dat er veel gaat veranderen voor de UT. Veldkamp sorteert daarom alvast voor op het wetsvoorstel. Samen met de opleidingen en de faculteiten kijkt hij vooruit en wordt er geïnventariseerd, vooral binnen bachelors. Daar lijkt namelijk de focus te liggen in de politieke discussie. Hoe passen de doelstellingen van de opleiding in het huidige debat en hoe denken opleidingen over hun taalbeleid? Subramaniam roept studenten op om zich uit te spreken richting politiek Den Haag. ‘Dat is van existentieel belang voor ons. Ik kan stampij gaan schoppen, maar jullie geluid maakt meer indruk.’

Sylvia Butzke, voorzitter van de Raad van Toezicht, was voor de gelegenheid aangeschoven en sprak zich ook fel uit. ‘Ik kan de geluiden die ik hier hoor alleen maar aanmoedigen en ik ben blij dat we op dezelfde golflengte zitten. In plaats van dat we als Nederland stappen vooruit maken op onderwijsvlak, brengt deze discussie ons juist achteruit. Laten we trouw blijven aan onze waarden.’ Subramaniam: ‘Waar ik me vooral zorgen over maak, is dat we over vijf jaar te horen krijgen: we hebben niet genoeg talent. Een systeem afbreken kost een jaar, het systeem weer opbouwen twintig jaar.’

Kritisch

De collegevoorzitter was niet alleen uitgesproken over de politiek, maar keek ook kritisch naar het handelen van de UT. ‘Blijkbaar zijn we er niet in geslaagd om de samenleving te laten zien waar we voor staan. Dat is iets waar we collectief verantwoordelijkheid voor moeten nemen. We balanceren op een dun koord, maar ik geloof dat het tot nu toe goed doen en heb alle vertrouwen in de veerkracht van onze universiteit.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.