'BMS kan op veel terreinen winst boeken’

| Stan Waning

Studentenaantallen, internationalisering en personeelsproblemen, zomaar wat steekwoorden die de UT volop bezighouden. Maar wat verwachten de faculteiten voor 2023? Vandaag deel één van een vijfluik: Tanya Bondarouk, decaan van de BMS-faculteit.

Je bent sinds negen maanden decaan van de BMS-faculteit. Hoe beviel de start?

'Geweldig. De eerste twee maanden waren spannend, omdat ik het gevoel had dat er te veel nieuwe uitdagingen waren. Daarna verliep het stabieler, vooral omdat ik me gelukkig mag prijzen met een sterk team om me heen.'

Voordat we naar 2023 kijken: wat voor een jaar was 2022 voor BMS?

'Een heel goed jaar. We ontvingen mooie onderzoeksbeurzen, benoemden nieuwe hoogleraren, deden het goed in de rankings van opleidingen en kregen goede feedback op het Strategy Evaluation Protocol. Ik voel veel energie en ambitie in de faculteit. De complimenten voor die prestaties gaan grotendeels naar het vorige faculteitsbestuur. Het jaar 2022 kende ook een relatief hoog verloop onder het ondersteunend personeel. Enerzijds is personeelsmobiliteit een goede ontwikkeling, anderzijds konden we niet alle vacatures tijdig vervullen. Dat leidde tot extra zorgen.’

Wat verwacht je dat die energie en ambitie in 2023 gaan brengen?

'De eerste maanden gebruikte ik vooral om te luisteren en mij te oriënteren. Alle plannen in één jaar realiseren is onmogelijk, maar ik wil vooral een cultuurverandering teweeg brengen met behoud van structuur en peoplemanagement. Deze verandering geldt voor ons allemaal: we moeten onze mentaliteit veranderen. Van eigen eiland naar teamdenken. Verborgen kwesties zichtbaar en open maken. Vicieuze cirkels doorbreken en besluitvorming transparanter maken. Om ondersteuning en academische processen dichter bij elkaar te brengen.

Ik wil ook een sterk, veilig en vertrouwd werkklimaat zien. Voor mij betekent dat: iedereen aanmoedigen om zich uit te spreken, maar wel met respect voor elkaars expertise. Mijn wens is dat leidinggevenden het teambelang boven persoonlijk belang stellen, de ontwikkeling van collega's benadrukken en investeren in het opbouwen van vertrouwen.'

Waarom is die verandering nodig?

‘BMS is een gefuseerde faculteit en het kost tijd om tradities te creëren die verder gaan dan de optelsom van twee eerdere faculteiten. Ik weet zeker dat we op veel gebieden winst kunnen boeken. Ik kijk ernaar uit om successen minder te beoordelen op basis van ranglijsten en cijfers, maar meer op basis van persoonlijke ontwikkeling en de bijdrage aan de universiteit. We gebruiken het woord impact veel te gemakkelijk. Veel belangrijker is het beantwoorden van de vragen: waarom doen we wat we doen? En wat wordt er beter van ons handelen? Antwoorden op die vragen betekenen meer voor mij.’

Als het gaat om onderwijs en onderzoek: waar hoop je dat BMS eind 2023 staat?

'In onderzoek zijn we aangesloten bij twee sectorplannen. Social Sciences and Humanities (SSH) en techniek. We verrichten daarin interdisciplinair onderzoek, maar willen niet stilstaan. Het komende jaar bepalen we onze volgende stappen om het onderzoek naar Social and High Tech sciences interdisciplinair verder te brengen. Ik kijk ook uit naar de nieuwe mogelijkheden voor het BMS Lab. In onderwijs willen we doorgaan met initiatieven in het Humanitarian Engineering programma en het ontwikkelen van de bachelor IEM binnen de VU-UT samenwerking. Daarnaast doet de BMS Teaching Academy het uitstekend. Daar maakten we een goede start mee en gaan we mee door.'

Overal op de UT is moeite om vacatures te vullen. Hoe is de situatie bij BMS?

'Ook bij ons is het niet makkelijk om nieuwe collega's te krijgen, zeker als het gaat om ondersteunend personeel. Gelukkig gaat dat nu de goede kant op. Volgens mij kunnen we hier als UT winst boeken door meer samen te werken. Als een kandidaat niet geschikt is voor BMS, kunnen we een kandidaat aanbevelen voor een andere faculteit. Bij de werving is het van belang om werkzoekenden aan te trekken op basis van onze UT-waarden, zoals work-life-balance.'

Waar hoop je verder voor 2023?

'Ik hoop dat we ons hard kunnen maken in het lopende debat over internationalisering in het hoger onderwijs. We moeten ons blijven uitspreken dat we internationale studenten en medewerkers nodig hebben. Niet om de inschrijvingswedloop te vergroten, maar om de diverse en inclusieve wereld voor onze studenten en collega's te verbreden. We kunnen ons niet isoleren van de rest van de wereld. We moeten internationale kennis, vaardigheden en tradities verwelkomen voor de beste innovatie en maatschappelijke impact.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.