Vlaamse hoogleraar krijgt celstraf voor verkrachting studente

Een hoogleraar van de Katholieke Universiteit Leuven, die ook in Nederland heeft gewerkt, is tot 4,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de verkrachting van een studente in 2016.

De 63-jarige hoogleraar onderwijskunde F.D. had de studente in de zomer van 2016 onder valse voorwendselen meegevraagd naar een wetenschappelijk congres in Barcelona, melden verschillende Vlaamse media. Ze zouden samen een presentatie houden, maar dat gebeurde niet. In het door hem afgehuurde appartement verkrachtte hij haar.

‘De feiten getuigen van een ziekelijke ingesteldheid en een flagrant gebrek aan respect voor het slachtoffer, voor wie deze feiten bijzonder traumatisch zijn geweest’, citeerde De Morgen uit het rechtbankvonnis van afgelopen donderdag.

Geen formele klacht

De studente zocht in 2016 contact met een vertrouwenspersoon van de universiteit, maar diende toen geen formele klacht in. Ook de decaan van de faculteit en de ombudsman van de universiteit zouden op de hoogte zijn gebracht. Volgens de krant Het Belang van Limburg volgde er een gesprek met de hoogleraar waarin hij alles ontkende. Hij mocht blijven lesgeven en studenten begeleiden.

Volgens het vonnis bleef hij de zwaar getraumatiseerde studente berichtjes sturen. In 2018 wendde zij zich opnieuw tot de universiteit en diende ze een klacht in bij de politie. Hoewel er een gerechtelijk onderzoek werd ingesteld, mocht de hoogleraar het academiejaar afmaken.

Geen tuchtmaatregelen

Volgens rector Luc Sels van de KU Leuven roept dat begrijpelijke vragen op, maar had de onderzoeksrechter de universiteit opgedragen om nog geen tuchtmaatregelen te nemen tegen de hoogleraar. ‘Elke vorm van ordemaatregel zou duidelijk hebben gemaakt dat er ‘iets’ speelde en mogelijk hebben geleid tot verlies van bewijsmateriaal’, schrijft hij.

Pas in september 2018 kon de KU Leuven de hoogleraar de toegang tot de campus ontzeggen, aldus Sels, en mocht deze geen contact meer hebben met studenten. Nu het vonnis is uitgesproken kan de universiteit de hoogleraar een zwaardere sanctie opleggen, zoals ontslag.

De rector erkent dat de huidige procedures tekortschieten om grensoverschrijdend gedrag te bestrijden. Hij wil het beleid evalueren, de communicatie verbeteren, trainingen aanbieden en het tuchtreglement aanpassen.

Universiteit Maastricht

Het Vlaamse P-magazine onthulde vanmorgen de naam van de hoogleraar. Hij heeft ‘tot zeker 2005’ bij de Universiteit Maastricht gewerkt, waar (nog) geen meldingen bekend zouden zijn over grensoverschrijdend gedrag. Het HOP kon de woordvoerder van de universiteit vanmorgen niet bereiken. Hij heeft ook gastcolleges bij Fontys Hogeschool gegeven en zou in december een lezing houden bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

Volgens De Morgen had F.D. al sinds de jaren negentig een bedenkelijke reputatie. In het vonnis zou staan dat er in maart 2010 al studenten over hem geklaagd hadden bij de ombudsman van de universiteit. Omdat ze geen formele klacht wilden indienen kon de hoogleraar alleen worden gemaand ‘om dergelijk gedrag in de toekomst te vermijden’.

Moed

Begin dit jaar kwamen er bij Vlaamse universiteiten en hogescholen allerlei verhalen los over machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Onderwijsminister Ben Weyts kondigde de oprichting van een extern meldpunt voor slachtoffers aan. Dat meldpunt zou er in de zomer van 2023 moeten zijn.

Critici roepen de Vlaamse universiteitsbesturen op om eindelijk meer werk te maken van noodzakelijke hervormingen en ‘even moedig te reageren als de vrouwen die schandalen aan het licht brengen’.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.