Eén op vijf studenten voelde zich weleens ‘sociaal onveilig’

| HOP, Josefine van Enk

Pesten, discriminatie, chantage en seksueel grensoverschrijdend gedrag... 20 procent van de studenten heeft er weleens mee te maken gehad, meldt het Interstedelijk Studenten Overleg.

Het ISO, belangenbehartiger van studenten, liet ReseachNed onderzoeken in hoeverre hbo- en wo-studenten onveilige situaties meemaken, al dan niet op de instelling zelf. Begin dit jaar zijn 7.650 studenten bevraagd door het onderzoeksbureau.

Veruit de meeste ondervraagde studenten voelen zich veilig op de instelling: maar liefst 94 procent. Desondanks geeft 20 procent van de studenten aan dat ze weleens in ‘sociaal onveilige’ situaties terecht zijn gekomen. Van die studenten heeft 40 procent om die reden ooit een onderwijsactiviteit overgeslagen.

Slecht grapje

Het ISO concludeert dat de sociale veiligheid in het hoger onderwijs nog niet altijd op orde is. De ondervraagde studenten spreken van discriminatie, intimidatie, bedreigingen, chantage en pesten. 'Een docent maakte een slecht grapje over mijn visuele beperking en ging daar, samen met een medestudent, enorm hard om lachen', zegt een van de respondenten.

Daarnaast kreeg 9 procent van de studenten te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat ging van opmerkingen over een shirt 'dat wel erg sexy was' tot verkrachting. 3 procent van de geënquêteerden zegt dat het om ‘fysieke incidenten’ ging. Dat zijn 255 studenten.

Giftige cocktail

De meeste slachtoffers (64 procent) maken geen melding. Dat gebeurt in de meeste gevallen (84 procent) niet omdat de studenten ervan uitgaan dat het incident daar niet ernstig genoeg voor is.

Er is ook een groep (17 procent) waarbij het vertrouwen ontbreekt dat de instelling er wat mee gaat doen en 16 procent weet niet waar ze terechtkunnen met hun melding. 'Ik vind dat een giftige cocktail waar kwetsbare slachtoffers verloren in kunnen raken', zegt ISO-voorzitter Lisanne de Roos.

De onderwijsinstellingen zouden volgens het ISO duidelijker moeten maken waar studenten terecht kunnen. Na een eigen inventarisatie stelt het ISO dat het vaak ontbreekt aan informatie over vertrouwenspersonen: 'Vooral hogescholen scoren slecht'. Er zijn volgens De Roos nog 'te veel studenten die niet kunnen terugvallen op professionele hulp wanneer ze die nodig hebben'. 

Regeringscommissaris

Lang niet alle incidenten komen boven water, stelde ook de Onderwijsinspectie in februari vast. Het hoger onderwijs zou de sociale veiligheid volgens de inspectie beter moeten monitoren.

Het kabinet vindt het ook een belangrijk onderwerp, en niet alleen voor het hoger onderwijs: Mariëtte Hamer, voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, begint vandaag als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.