Enorme prijsverhoging voor campusbewoners: gas zo’n tien keer duurder

| Stan Waning

Woningcorporatie De Veste heeft campusbewoners laten weten dat de gasprijzen voor de laatste drie maanden van 2022 enorm stijgen. De prijs wordt grofweg tien keer zo duur, met een forse naheffing voor studenten in 2023 tot gevolg.

Campusbewoners betaalden tot 1 oktober een gastarief van € 0,17958 per kubieke meter gas, exclusief btw. De prijs stijgt voor oktober naar € 1,9875, voor november naar € 2,0420 en voor december naar € 1,9170 per kubieke meter gas. In de praktijk betekent dat overigens niet dat studenten tien keer meer moeten betalen voor gas. De tarieven in de daaropvolgende maanden zijn nog niet bekend.

De gasprijzen stijgen al maandenlang door energietekorten en de oorlog in Oekraïne. De enorme prijsverhoging komt dan ook niet als een totale verrassing. ‘Maar dat maakt het niet minder vervelend voor studenten. Die komen hierdoor in een lastig pakket’, vertelt Richard Ditzel van De Veste.

De woningcorporatie besteedde al vaker dit jaar aandacht aan de stijgende gasprijzen en tipte studenten al om hun maandelijkse voorschot te verhogen. ‘Veranderingen in gedrag kunnen helpen bij energiebesparing, maar veel meer kunnen studenten niet doen. Burgers die zijn aangesloten op collectieve voorzieningen zoals blok- en stadsverwarming – veelal studenten – lijken telkens tussen wal en schip te vallen’, aldus Ditzel. ‘Soms lijkt het wel een vergeten groep.’

Om die reden diende Kamerlid Pieter Omtzigt onlangs een motie in. Die motie verzoekt het kabinet om het voorstel van het prijsplafond, voor situaties waarin er meerdere huishoudens per aansluiting zijn, verder uit te werken. Een motie die bijna unaniem werd aangenomen. ‘Daarnaast is het LSVb is in gesprek met het ministerie van Economische Zaken om de situatie van studenten niet te vergeten. Het is belangrijk dat daar aandacht voor blijft’, meent Ditzel.

Om campusbewoners te helpen en te informeren is er donderdag 27 oktober weer een bijeenkomst, om te bespreken wat studenten kunnen doen aan het verbruik. ‘En kom je als bewoner in grote problemen, of maak je je zorgen over de financiën, neem vooral contact op met ons. Wij denken graag mee.’


De bijeenkomst van De Veste is op 27 oktober van 16.00 tot 18.00 uur en vindt plaats in Boerderij Bosch.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.