Naast roken ook alcohol onder de loep

| Rik Visschedijk

Het alcoholbeleid op de campus gaat onder de loep. In het Nationaal Preventieakkoord zegt de Vereniging van Nederlandse Universiteiten, de VSNU, dat universiteiten toewerken naar een effectief alcoholbeleid. De UT juicht het initiatief toe.

next to smoking also alcohol under examination

The alcohol policy on campus is being examined. In the National Prevention Agreement, the Association of Dutch Universities, the VSNU, says that universities are working towards an effective alcohol policy. The UT welcomes the initiative.

Een effectief alcoholbeleid past volgens UT-woordvoerder Bertyl Lankhaar bij de huidige aanpak op de campus. ‘We hebben al activiteiten gericht op verantwoord alcoholgebruik. Zo hebben we richtlijnen voor borrelruimtes van studieverenigingen. We vragen de tappers om alcoholgebruik in de gaten te houden en ongewenst gedrag te signaleren. Daarvoor volgen ze de instructietraining Verantwoord Alcoholschenken. Hetzelfde geldt voor tappers op de evenementen op de campus. De richtlijn stelt daarnaast voorwaarden: je moet de juiste vergunning hebben, de veiligheid op orde hebben en voor genoeg bhv’ers zorgen.’

Roken en alcohol

Onlangs werd bekend dat de campus volgend jaar rookvrij wordt. Het aanscherpen van het alcoholbeleid op hoger onderwijsinstellingen is een ander speerpunt in het Nationaal Preventieakkoord. De Verenging van Nederlandse Universiteiten onderschrijft de speerpunten.

Problematisch drinkende studenten

De extra inzet op alcoholbeleid is volgens het preventieakkoord specifiek nodig bij de doelgroep studenten in het hbo- en wetenschappelijk onderwijs. Hier worden nog maar weinig preventieve maatregelen toegepast. ‘Overmatig alcoholgebruik moet in de toekomst een minder vanzelfsprekend onderdeel van het studentenleven worden’, staat in het akkoord. Daar is een doelstelling aan gehangen: vijftig procent minder problematisch drinkende studenten in 2040.

In 2021 moet dat resulteren in het plan Studie & Alcoholpreventie, waar instellingen deel van uitmaken. Ook de studentenverenigingen leveren een bijdrage. Met de branchevereniging Nederlandse Brouwers promoten zij alcoholarm- en vrij bier en twee keer paar jaar komt er een campagne om alcoholvrij te stimuleren: tijdens de introductietijd en één na de tentamenperiodes.

De UT doet hieraan mee, aldus Lankhaar. ‘We gaan de uitkomsten van de landelijke inventarisatie vergelijken met ons huidige beleid om te zien wat we op de campus nog meer kunnen doen om studenten te stimuleren verantwoord om te gaan met alcohol. Hierin trekken we samen op met de besturen van de studie- en studentenverenigingen, zij zijn ook positief over deze landelijke ontwikkelingen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.