UT-hoogleraar weigert ongevaccineerden in kantoor

| Rense Kuipers

‘In my office NOT vaccinated people NOT welcome’. Het staat in koeienletters op een briefje op de deur van het kantoor van UT-hoogleraar Stefano Stramigioli. Hij noemt het een ‘statement tegen anti-wetenschappelijke sentimenten in de samenleving’.

Photo by: FOKKE EENHOORN

De maat is vol voor de hoogleraar Advanced Robotics. En het punt dat hij wil maken met het briefje op zijn deur is heel simpel, licht Stramigioli desgevraagd toe. ‘Iedereen heeft het over het over vrijheid van meningsuiting, want dat vinden we ontzettend belangrijk. Maar freedom of speech is iets heel anders dan freedom of misleading people. Ik zie mensen – met name bepaalde politici – die liegen, misleiden en de feiten en wetenschap ondermijnen, met grote consequenties voor mensenlevens. Dit briefje is mijn vrijheid van meningsuiting, daadwerkelijk gestoeld op wetenschappelijk bewezen feiten.’

Het is zijn bedoeling dat het briefje tot discussie aanzet. ‘Ik geef niet voor niets zo’n duidelijk statement af. Ik zie mensen in de gang stoppen om te kijken, maar ik ben er nog niet op aangesproken.’ Hij heeft de decaan van zijn faculteit of het college van bestuur niet op de hoogte gesteld van zijn statement, laat hij weten, ook al stelt hijzelf zwart-op-wit dat hij met zijn statement discrimineert. ‘Zij hebben wel belangrijkere dingen te doen. Of ze dit als onwenselijk of tegen bepaalde regels zien? Dat zou goed kunnen. Ik maak dit statement niet uit gebrek aan respect, integendeel. Dit is vrijheid van meningsuiting. Maar ik ga gerust de discussie aan met mensen die dat willen – of willen dat ik dit briefje weghaal. En nee, dat laatste ben ik absolúút niet van plan.’

‘Het beste van de wetenschap’

Want, stelt Stramigioli: vaccins hebben zich lang en breed bewezen. En het is voor hem even absurd als onbegrijpelijk dat er mensen zijn die dat in twijfel trekken. ‘Diezelfde mensen zouden waarschijnlijk niet eens geboren of opgegroeid zijn, als er geen vaccins waren geweest tegen ziektes als pokken of mazelen. We hebben het hier over een van de grootste en belangrijkste wetenschappelijke uitvindingen.’

Hij wijdt er een analogie aan. ‘Al deze sceptici, ik kan me voorstellen dat ze ook weleens in een vliegtuig stappen om op vakantie te gaan. Dus ze vertrouwen wél op de ingenieur die het vliegtuig ontworpen heeft, ze vertrouwen wél op de inspecteur die de veiligheid controleert én ze vertrouwen blindelings op de piloot die misschien wel slecht geslapen heeft. Maar ze vertrouwen niet op het beste dat de wetenschap de wereld heeft gebracht?’

Meningen en feiten

Stramigioli vervolgt: ‘Ik heb alle begrip voor mensen die om medische redenen geen vaccin kunnen of willen nemen. Maar – en dat heb ik ook op het briefje gezet – stupiditeit is geen medische reden. Gelukkig neemt ruim tachtig procent van de samenleving hun epistemische, sociale en morele verantwoordelijkheid als mens. Maar dat percentage zou veel hoger moeten liggen.’ Dat de effectiviteit van de coronavaccins met de tijd afneemt, is voor hem ook geen reden om het middel als geheel af te schieten. ‘Want vaccins helpen wel degelijk, dat kunnen we met feiten en data aantonen en onderbouwen.’

De crux volgens de roboticahoogleraar: ‘Er is een verschil tussen een mening en wetenschappelijk bewezen feiten’. Hij verwijst naar het motto van de Royal Society, een van de eerste wetenschappelijke genootschappen: Nullius in verba. ‘Het betekent dat je nooit zomaar iemands woord voor waar moet aannemen, maar te allen tijde uitspraken te verifiëren door beroep te doen op bewijs en feiten. De kern van wetenschappelijke vooruitgang en intelligentie is dan ook niet om één iemand zomaar te vertrouwen omdat diegene een wetenschapper is, maar om een beroep te doen op peer-reviewed publicaties in internationale tijdschriften van hoge kwaliteit. Tegenwoordig is de vrijheid van meningsuiting dusdanig opgetild dat het ten koste gaat van de wetenschap, het verstand en de maatschappij.’

Het briefje op de kantoordeur.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.