UT kiest voor koffie van Maas

| Rense Kuipers

De automaten van Maas schenken vanaf 1 januari 2022 warme dranken aan de UT-gemeenschap. De leverancier kwam op alle beoordelingscriteria als beste uit de bus. Het contract heeft een looptijd van maximaal zeven jaar.

Zowel op prijs, smaak, beleving als kwaliteit – waarbij ook duurzaamheid meetelde – scoorde Maas beter dan concurrent Van Zelst. De smaak- en belevingstest in de Vrijhof van een paar weken geleden telde voor 60 procent mee in de aanbesteding, vertelt CFM-medewerker Anouk van der Wal (Facility Services). ‘Meer dan zevenhonderd UT’ers hebben toen hun stem uitgebracht. We kunnen daarom spreken van veel draagvlak en een representatieve uitkomst.’

Vanaf 1 januari staan de nieuwe automaten op de campus. Of dat er meer of minder worden dan de 124 apparaten die er nu staan, is nog niet bekend. ‘We gaan de komende maanden bezig met de uitrol. Zo bespreken we met Maas hun implementatieplan, de machines moeten besteld worden, ze moeten accountmanagers aanstellen. Dat soort zaken. En we gaan met teamleiders op de UT om tafel om de beste locaties te bepalen’, aldus Van der Wal.

Bonenkoffie voor medewerkers, instantkoffie voor studenten

Medewerkers krijgen in ieder geval de beschikking over gratis verse bonenkoffie. Voor studenten is er – tegen betaling – instantkoffie. Ook om lange wachtrijen te voorkomen, zegt Van der Wal. ‘De automaten voor studenten komen op zogeheten high traffic locaties te staan. Snelheid is daarbij belangrijker dan kwaliteit, zo bleek al uit ons behoefteonderzoek.’

Douwe Egberts was de afgelopen zes jaar de leverancier. In de jaren daarvoor leverde Maas de koffie. Hoe dan ook krijgen we te maken met een sprong vooruit, zegt Van der Wal. ‘We hebben sinds 2015 dezelfde apparaten, maar de ontwikkeling van koffieautomaten en koffie heeft natuurlijk niet stilgestaan. Ja, dat gaan we zeker merken vanaf komend jaar.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.