Pre-U 2.0 ziet vooral online kansen

| Rense Kuipers

Een nieuw online portal, uitbreiding van het Pre-U Honoursprogramma, onderwijskundig versterken en begeleiding van eindexamenleerlingen door meer studenten. Het is een greep uit het nieuwe ontwikkelingsplan van Pre-U, dat door de coronacrisis vooral online kansen ziet. Financiering en ondersteuning komt vanuit de faculteiten.

Voor Pre-U, het pre-universiteitsprogramma van de UT, was de coronacrisis een geval van ‘waar de ene deur dichtgaat, gaat er een andere open’. ‘De crisis is zeker een katalysator geweest voor dit plan’, vertelt directeur Pieter Boerman. ‘Fysiek lesgeven kwam er ineens niet meer van. Scholen zetten de samenwerking daarom ook even op pauze, maar we hebben de relaties warm weten te houden.’

Online portal

Als belangrijkste wapenfeit van het nieuwe plan noemt Boerman een nieuw online portal voor vwo-scholieren. ‘Tijdens de crisis zagen we onder leerlingen de behoefte voor talentontwikkeling groeien. Ze willen daar meer regie in hebben’, vertelt Boerman. ‘Met zo’n portal kunnen wij daarin voorzien. Daarvoor maken we gebruik van de middelen en expertise die de UT zelf in huis heeft, zoals Webhare en Canvas.’

Een belangrijk onderdeel van de portal is het online Skills Lab, waar Pre-U in crisistijd mee startte. Leerlingen krijgen via dit lab een stoomcursus over bijvoorbeeld statistiek, programmeren, presenteren en academisch schrijven. Daarnaast breidt Pre-U het aanbod uit met een portfoliofunctie. Het geheel laat zich volgens Boerman qua opzet het beste vergelijken met de medewerkersportal van de UT. ‘Maar dan voor vwo-leerlingen die op zoek zijn naar verbreding, verdieping, ontwikkeling en ondersteuning.’

Experts

Pre-U wil verder het eigen honoursprogramma uitbreiden. ‘Het bestaande aanbod is erg gericht op brede academische vorming. Voor de alleskunners, de ATLAS-studenten avant la lettre, zeg maar’, legt Boerman (foto rechts) uit. ‘De leerlingen die we daarmee niet bereiken, zijn de leerlingen die experts zijn in wiskunde, natuurkunde en scheikunde, die zeggen: geef mij maar een inhoudelijk vraagstuk. Dat hebben we inmiddels opgestart. Sterker nog, er lopen nu op de campus zeven 5vwo-scholieren rond die hier al eerstejaarsvakken halen. Het blijft vooral zaak om ze onopvallend mee te laten draaien in het reguliere bacheloronderwijs van de UT.’

Verder zet Pre-U met het nieuwe ontwikkelingsplan in op onderwijskundige versterking met de aanstelling van een onderwijskundige projectleider. Boerman: ‘Die kan helpen om de studentassistenten van Pre-U, de zogeheten PALs, te trainen. Voor de Pre-U Junior-tak komt respectievelijk versterking in de vorm van een expert met een pabo-achtergrond.’

Clusteren

De nieuwe plannen hebben ook tot gevolg dat Pre-U scherpere keuzes gaat maken, vervolgt hij. ‘We willen meer focus leggen in ons aanbod en meer clusteren. We waren geneigd om voor iedere UT-opleiding bijvoorbeeld een masterclass als evenknie aan te bieden.’

Voor de uitvoering van de plannen kwam onlangs groen licht. De financiering vanuit de faculteiten – 300 duizend voor twee jaar – is rond. ‘Voor UT-begrippen is dat peanuts, maar voor Pre-U is het veel geld. Het helpt ons enorm om de volgende stap te zetten.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.