'We willen mensen niet met extra werk opzadelen'

| Jelle Posthuma

Hoe staat het met Shaping2030, de visie en strategie van de UT? Die vraag stond onlangs centraal tijdens een bijeenkomst waar de betrokken groepen het nieuwe collegejaar aftrapten. ‘Je hoort, ziet en voelt de Shaping-gedachte overal terugkomen op de UT.’

Een van de aanwezigen was Leontien Kalverda, programmamanager Shaping2030. ‘Ik ben nog maar een paar maanden begonnen aan mijn werk, maar je merkt dat er ontzettend veel gebeurt met de visie en strategie van de UT. Tijdens de bijeenkomst op de ITC-faculteit gaven onder andere de Shaping Expert Groups een korte pitch over waar we nu staan met Shaping. Deze groepen zijn in het leven geroepen om een impuls te geven aan initiatieven die de nieuwe visie uitdragen en om in kaart te brengen wat er al gebeurt op de universiteit.’

Volgens de programmamanager bleek uit de pitches dat de Shaping-gedachte leeft op de UT, al zijn er verschillen tussen het wetenschappelijk en ondersteunend personeel. ‘Uit gesprekken met het wetenschappelijk personeel blijkt dat ze het soms lastig vinden om betekenis te geven aan de 23 geformuleerde Shaping-doelen. Ook zijn ze kritisch op de plannen. Als we hierover in gesprek gaan, blijkt dat de meeste vakgroepen al onbewust beantwoorden aan veel van de doelen. Alleen dat besef is nog niet overal aanwezig.’

Het hoort bij de fase waarin Shaping nu zit, zegt Kalverda. ‘We zijn bezig met de implementatie van de visie. Het is belangrijk om de doelen te integreren in de huidige processen, want we willen mensen niet met extra werk opzadelen. Zo werken we aan een toolkit waarmee vakgroepen en diensten hun jaarplan binnen de kaders van Shaping kunnen uitwerken.’ Ook zijn de plannen volgens Kalverda niet in steen gebeiteld. ‘Er is altijd sprake van voortschrijdend inzicht en daar passen we onze visie op aan.’

Kalverda hoopt bovenal dat medewerkers stilstaan bij de nieuwe visie. ‘Al is het maar eventjes. Ook de kleine stappen maken namelijk een groot verschil. We willen bereiken dat Shaping de komende jaren een way of working wordt, een manier van werken waar mensen niet meer bij na hoeven te denken. Uiteindelijk wordt de UT daar beter van.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.