Gemeente Enschede wil geen ‘kamerverhuurder’ spelen

| Stan Waning

De gemeente Enschede zegt ‘niet op de hoogte te zijn gesteld’ door de UT over de flinke toestroom studenten en de daarbij horende problematiek rondom studentenhuisvesting. Wat kan de gemeente nu nog betekenen voor de dakloze student?

Volgens Ton Kamp, woordvoerder van de gemeente Enschede, helpt het niet om met de vinger naar één partij te wijzen. Dat zou volgens hem ook niet terecht zijn. ‘Zowel de gemeente als de UT verwelkomt het liefst iedere student die naar Enschede wil komen, maar dat lukt op het moment niet. Dat is voor de student die daarom niet naar Enschede kan komen ontzettend triest.’

Onverwacht

De studentenhuisvesting loopt tegen problemen aan omdat de in- en uitstroom niet in balans zijn. Een disbalans deels veroorzaakt door bijvoorbeeld de coronacrisis, hogere studentenaantallen, de brexit en de knotsgekke woningmarkt. Als je dat bij elkaar optelt, is de boodschap van de UT van woensdag – hoewel heel laat – geen  grote verrassing. Toch kwam het bericht ook voor de gemeente onverwacht. ‘Het was beter geweest als deze acute problemen eerder aan het licht waren gekomen, maar voor zover ik weet is de gemeente voor woensdag niet op de hoogte gesteld door de UT over de flinke toestroom van het aantal studenten.’

‘Studentonvriendelijk’

Keeping Talent in Twente (KTiT) haalde in de TC Tubantia echter hard uit naar de gemeente. ‘Geeft Enschede wel om studenten?’, vroeg de organisatie zich af, die het huisvestigingsbeleid van de gemeente studentonvriendelijk noemt. Als voorbeelden draagt KTiT het beperken van de mogelijkheden om woningen geschikt te maken voor kamerverhuur aan. Een beleid dat Enschede inzet in de strijd tegen verslonzing van wijken en tegen huisjesmelkers. Daarnaast verleent de stad al anderhalf jaar geen vergunningen meer voor het verbouwen van bestaande woningen tot kamerverhuurpanden.  

De schuldvraag alleen bij de gemeente neerleggen omschrijft Kamp als ‘een frame’. Want, zo stelt hij: ‘De een vindt dat je als gemeente te weinig actie onderneemt voor studentenwoningen, de ander vindt dat je als gemeente te veel ruimte faciliteert voor studenten in een bepaalde straat of wijk, waardoor te veel mensen in een bepaald gebied komen te wonen.’ Ook benadrukt Kamp dat de gemeente niet als een kamerverhuurder wil en kan fungeren. ‘Wij faciliteren alleen in woonbehoeften en proberen wijken leefbaar te houden.’

De gemeente Enschede hoopt vooral dat particulieren op korte termijn kunnen bijspringen. Dat lost het probleem van kamerschaarste niet op, maar kan wel helpen. Kamp: ‘Mensen die thuis ruimte over hebben en dat willen verhuren aan studenten. Dat kan voor beide partijen aantrekkelijk zijn. Overal in de krankzinnige woningmarkt waarin we verkeren zie je problemen. Die dragen we gezamenlijk. Hopelijk kunnen we gezamenlijk ook werken aan een oplossing.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.