Uraad wil open discussie over hybride toekomst UT

| Stan Waning

Voordat de UT keuzes gaat maken over hoe studenten en medewerkers in de toekomst hybride kunnen werken, is er eerst een open discussie nodig. Ook moeten studenten meer betrokken worden in dat proces. Daar pleitte de Uraad woensdag voor.

Photo by: Rikkert Harink

In het document ‘Hybrid Way of Working-LTSH’ zijn de basisprincipes voor de campus na corona vastgelegd. Het schetst een beeld van de manier waarop medewerkers en studenten na de pandemie deels fysiek en deels online kunnen werken en studeren. Zowel het CvB als de Uraad lijkt in brede zin positief gestemd over die hybride toekomst, maar van beide kanten klinkt er ook twijfel.

Zo somt Uraadslid Kevin Witlox – symbolisch genoeg tijdens de eerste hybride Uraad – namens UReka zorgen op. De discussie dient volgens hem open gevoerd te worden. ‘Dan helpt het niet mee dat het document pas vlak voor de Uraad beschikbaar is, want dat komt een open discussie niet ten goede.’

Cultuuromslag

Ook zorgt een hybride toekomst volgens hem niet alleen voor kansen. Het brengt tevens uitdagingen mee. En daar is Witlox sceptisch over. ‘Hybride werken vraagt om een cultuuromslag. Aangezien medewerkers team-, faculteits- en afdelingsoverstijgend werken, twijfelen wij aan de praktische haalbaarheid.’

Zolang er geen haalbaar plan is, kan de universiteit er volgens de Uraad niet van uitgaan dat de fysieke capaciteit op de campus afneemt. Bovendien richt het document zicht volgens Witlox teveel op management en medewerkers, in plaats van op studenten.

Namens het CvB erkent Mirjam Bult dat het belang van een open discussie groot is. ‘De UT-gemeenschap is het belangrijkste in keuzes die we maken over een nieuwe manier van werken en studeren. We ontvangen graag zoveel mogelijk geluiden en daarin willen we iedereen betrekken.’

Uitdaging

De indruk van Bult is dat studenten en medewerkers verschillend denken over een hybride toekomst. ‘Het lijkt erop dat vooral studenten openstaan voor een meer flexibelere toekomst. Het gaat een flinke uitdaging worden om keuzes te maken, want daarin stellen we sowieso niet iedereen tevreden.’

Hoe faciliteer je een culturele omslag, waarin praktische problemen zo weinig mogelijk voorkomen? Vooral die vraag moet volgens de Uraad worden beantwoord, maar pas na een open discussie waarin zoveel mogelijk betrokkenen worden gehoord. Een mening die Bult deelt. Volgens haar zou een wellbeing survey een oplossing kunnen bieden, omdat het een goed instrument is om te achterhalen hoe medewerkers verschillende vormen van hybride werken ervaren en waarderen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.